Nyhetsarkivet

Vis kun sentrale nyheter
Rekruttering: For å få flere kvinner med  minoritetsbakgrunn til å melde seg inn i  bygdekvinnelaget foreslår Sedik Alahyrian  (fra v.), Solveig Olsberg og Claudia Martotaroeno at det kan lages en fadderordning  med lavere kontingent for en periode. Foto: Helle Cecilie Berger.

Rekruttering: For å få flere kvinner med minoritetsbakgrunn til å melde seg inn i bygdekvinnelaget foreslår Sedik Alahyrian (fra v.), Solveig Olsberg og Claudia Martotaroeno at det kan lages en fadderordning med lavere kontingent for en periode. Foto: Helle Cecilie Berger.

Sider

Bli medlem