Nyhetsarkivet

Vis kun sentrale nyheter
Rekruttering: For å få flere kvinner med  minoritetsbakgrunn til å melde seg inn i  bygdekvinnelaget foreslår Sedik Alahyrian  (fra v.), Solveig Olsberg og Claudia Martotaroeno at det kan lages en fadderordning  med lavere kontingent for en periode. Foto: Helle Cecilie Berger.

Rekruttering: For å få flere kvinner med minoritetsbakgrunn til å melde seg inn i bygdekvinnelaget foreslår Sedik Alahyrian (fra v.), Solveig Olsberg og Claudia Martotaroeno at det kan lages en fadderordning med lavere kontingent for en periode. Foto: Helle Cecilie Berger.

Tonje Nærland Kloster, Hilde Gunn Ødegård Aksnes, Liv Borghild Kraggerud og Aslaug Rystad deltok på det digitale årsmøtet til Rogaland Bygdekvinnelag.

Tonje Nærland Kloster, Hilde Gunn Ødegård Aksnes, Liv Borghild Kraggerud og Aslaug Rystad deltok på det digitale årsmøtet til Rogaland Bygdekvinnelag.

Sider

Bli medlem