Nyhetsarkivet

Vis kun sentrale nyheter
Trenger trim og trivsel: Alzheimerrammede Solveig og ektemannen Tor Eliassen er enige om at de begge trenger dagaktivitetstilbud for Solveig på gården Lillehov i Løten. Tilbyder Ingunn Sigstad Moen (til høyre) brenner for aktivitetstilbud for personer med demens. På gården blir det nå laget en egen trimrunde rundt et jorde. Foto: Anette Strand Sletmoen, Nettverket Inn på tunet Hedmark.

Trenger trim og trivsel: Alzheimerrammede Solveig og ektemannen Tor Eliassen er enige om at de begge trenger dagaktivitetstilbud for Solveig på gården Lillehov i Løten. Tilbyder Ingunn Sigstad Moen (til høyre) brenner for aktivitetstilbud for personer med demens. På gården blir det nå laget en egen trimrunde rundt et jorde. Foto: Anette Strand Sletmoen, Nettverket Inn på tunet Hedmark.

Sider

Bli medlem