Nyhetsarkivet

Vis kun sentrale nyheter

Tre generasjoner f.v. Lucija Løchen Plosnic, Nanna og Marianne Løchen. Sistnevnte er medlem i Hillestad Bygdekvinnelag selv om hun nå bor i Kroatia.

Fordypet i tevlinga: Rolf Hillestad, Alf Harlem, Torunn B Solberg og Tone Ness

Hillestad Promenadeorkester v/initiativtager Anne Berit Finden får 10 000 kr i støtte fra Hillestad bygdekvinnelag.

Sider

Bli medlem