Nyhetsarkivet

Vis kun sentrale nyheter

Skjortene ferdig til markedet - Tone M Langfjæran har gjort en flott jobb

Olaf Brastad og Vidar Sten Hansen i 2.ode til Hillestads bygdekvinner

Olaf Brastad og Vidar Sten Hansen i 2.ode til Hillestads bygdekvinner

Åse Kristine Guthus leser en tankevekkende historie. prest er Jan Stellef Rønningen

Leder Ellen-Marie Rønningen takker Olaf Brastad og Vidar Sten Hansen for åpning av markedetsom åpnet markedet med ode til Hillestadkvinnene

Torunn har lang fartstid som frivillig under diverse arrangement

Sider

Bli medlem