Nyhetsarkivet

Vis kun sentrale nyheter
23. september i år kan FN konkludere med at skolemat tuftet på lokale matsystemer er et av flere sentrale tiltak for å nå bærekraftsmålene. Det er derfor viktig at norske myndigheter stiller seg bak forslaget, og at tiden nå er inne for å innføre en lovfestet rett til gratis skolemat for alle barn i Norge.  Kronikk (Nationen) av Jan Thomas Odegard, daglig leder i Utviklingsfondet og Cesilie Aurbakken, generalsekretær i Norges Bygdekvinnelag.

23. september kan FN konkludere med at skolemat tuftet på lokale matsystemer er et av flere sentrale tiltak for å nå bærekraftsmålene. Det er derfor viktig at norske myndigheter stiller seg bak forslaget, og at tiden nå er inne for å innføre en lovfestet rett til gratis skolemat for alle barn i Norge. Kronikk (Nationen) av Jan Thomas Odegard, daglig leder i Utviklingsfondet og Cesilie Aurbakken, generalsekretær i Norges Bygdekvinnelag.

Klar for Blåtur i nydeleg ver!

Klar for Blåtur i nydeleg ver!

Valldal Bygdekvinnelag
Bø Bygdekvinnelag

Lien

Nes Bygdekvinnelag i Buskerud
Åsa Gunnarsdottir ynskjer velkommen.
Bjørgum Bygdekvinnelag

Sider

Bli medlem