Nyhetsarkivet

Vis kun sentrale nyheter

Astrid Henden Dønheim, Juanita Møkkelgård, Lonneke Zeijlemaker, Solvår Skogen Sæterbø, Ragnhild Godal Tunheim og Anne Jenny Flenstad

Verken konkurranseforholdene i dagligvaremarkedet eller vareutvalget har endret seg vesentlig de siste årene. Fire dagligvareaktører er blitt til tre og andelen omsetning i lavprisbutikker med smalere vareutvalg har vokst. Dette er ikke en god utvikling og begrenser valgmulighetene for forbruker som vil ha et bredt utvalg av mat i alle priskategorier, sier Ellen Krageberg, leder i Norges Bygdekvinnelag. Foto: Lars Martin Bø.

Sider

Bli medlem