Bygdekvinnelaget vil ha flere stemmer som jobber for innføring av skolemåltid.
Bygdekvinnelaget vil ha flere stemmer som jobber for innføring av skolemåltid.

Oppfordrer Bondelaget til å jobbe for innføring av skolemåltid

- Vi vil ha lokal mat til skolemåltidet. Da må vi få matprodusentene med på laget, sa Jorun Henriksen til årsmøtet i Norges Bondelag. For Bygdekvinnelaget er et gratis skolemåltid en viktig sak frem mot Stortingsvalget i september 2021.

Norges Bygdekvinnelags leder Jorun Henriksen sin tale til Norges Bondelags årsmøte 2021:

Det er på høy tid å innføre et sunt skolemåltid til alle barn i Norge. Det vil være et løft for folkehelsa, sosial utjevning, skolemiljø og gode matvaner.

Til høsten inviterer FNs generalsekretær til historiens første toppmøte om verdens matsystemer. Her skal det diskuteres prinsipper og løsninger for fremtidens matproduksjon. Skal vi oppnå FNs bærekraftmål om nok og næringsrik mat til alle, må vi tenke annerledes rundt måten maten produseres på i verden i dag.  Målet er sunnere, mer bærekraftige og rettferdige systemer for produksjon av mat.

Norges Bygdekvinnelag og Norges Bondelag har sammen med Utviklingsfondet, Norsk-Bonde og Småbrukarlag og Spire, nylig sendt inn et forslag til FNs toppmøte om innføring av skolemat til alle barn i verden, tuftet på lokal produksjon av mat. Med dette ønsker vi å sikre retten til næringsrik mat til alle barn basert på bærekraftige og lokale matsystemer, mat produsert av lokale bønder til et lokale marked.

I dag tilbringer barn i Norge store deler av dagen på skole og skolefritidsordning. Folkehelseloven fremhever skolen som en viktig arena for det forebyggende folkehelsearbeidet. Da er et felles offentlig gratis skolemåltid et godt tiltak.

Skolene som i dag har et skolemåltid, bekrefter god effekt. Lærerne løfter frem ro og konsentrasjon i klasserommet og bedre læringsmiljø. Elevene fremhever det sosiale rundt måltidet som viktig.

Et økende antall kommuner og fylker ser nå etter muligheter for å innføre måltider i grunnskolen. På noen skoler er måltidet gratis. Andre har abonnementsordninger. Ulempen er at egenandel setter de med dårligst råd utenfor og det blir dermed vanskeligere å forbygge sosiale forskjeller.

Hovedargumenter vi ofte hører mot skolemat er at det er for vanskelig og dyrt å få til. Det snakkes ofte om både lærermangel og mangel på egnet skolekjøkken. I Vinje kommune får alle barna et gratis måltid med ferskt brød, sunt pålegg, grønnsaker og frukt. De gjør det enkelt, uten et stort skolekjøkken. Ansatte på skolefritidsordningen forbereder maten. Lærerne spiser sammen med elevene. Næringsrik mat og gode samtaler rundt maten gir en god hverdag med gode relasjoner.

Vi mener skolemat er så viktig at det ikke kan overlates til hver enkelt kommune. Et gratis skolemåltid er en investering i en best mulig fremtid for barna våre.

Til høsten er det stortingsvalg. Dersom vi får et rødgrønt flertall, vil innføring av skolemat kunne bli en realitet. Da er det viktig at vi er tidlig på banen og sikrer at maten barna skal spise er tuftet på norsk mat, bruk av lokale råvarer og kunnskap om lokal matkultur. Dette gir også verdifull læring til barna.

Skolemat er en viktig valgkampsak for Norges Bygdekvinnelag. Vi oppfordrer bondelaget lokalt, regionalt og sentralt til å samarbeide med bygdekvinnelaget om å sikre flertall for innføring av et gratis skolemåltid til alle barn i Norge, en reform som vi sammen ber om at FN skal vedta for alle verdens land.

Norges Bygdekvinnelags styre har valgt ut fire saker vi vil løfte fram mot Stortingsvalet 2021: 

  • Jordvern
  • Skolemat
  • Frivilligheten sin betyding
  • Høghastighetsbredbånd til alle

I Norges Bygdekvinnelags politiske plattform står det: «Det må innføres et gratis skolemåltid som et forebyggende helsetiltak, og fordi dette vil øke elevenes konsentrasjon, trivsel og utjevne forskjeller».

Finn mer stoff om de fire valgkampsakene her!

Bli medlem