Sterkere engasjement og aktiviteter for inkludering av minoritetskvinner i Bygde-Norge

Norges Bygdekvinnelag ønsker å fortsette sitt fokus på «inkludering» og «integrering» i organisasjonen gjennom aktiviteter i regi av lokallagene og kompetanseheving blant medlemmene.

I 2019 har vi den unike muligheten til å styrke vårt inkluderingsarbeid gjennom to prosjekter:

  1. Med støtte fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) skal prosjektet «KvinnerUT – der kvinner møtes», som startet i 2017 med midler fra Gjensidigestiftelsen, forlenges og videreføres i 2019.

Formålet med dette prosjektet er å etablere møteplasser og kvinnenettverk som styrker minoritetskvinners deltagelse i lokalsamfunnet og hever integreringskompetansen til bygdefolket.

 

  1. Med midler fra Sparebankstiftelsen skal prosjektet «KvinnerUT – Mestring og Kompetanse» gjennomføres i 2019.

Formålet med dette prosjektet er å bidra til å styrke minoritetskvinners kompetanse, og gjennom dette bidra til inkludering, økt deltakelse i samfunnet og bedre muligheter for sysselsetting.
 

Lokallagene oppfordres til å delta og søke om støtte til akkurat det prosjektet som passer dem best og de ønsker å engasjere seg i.  

Informasjon om prosjektene, søknadsskjema og andre aktuelle dokumenter knyttet til prosjektene er tilgjengelig på Norges Bygdekvinnelag sin nett-side.

Ta vennligst kontakt med prosjektleder Sosan Asgari Mollestad enten på mobil + 47 901 41 091 eller e-post sosan.mollestad@bygdekvinnelaget.no dersom det er noe dere lurer på, har lyst til å drøfte, forklare og avklare om prosjektene.  

Sosan Asgari Mollestad

Prosjektleder
Tlf.
901 41 091
sosan.mollestad@bygdekvinnelaget.no
Kvinner UT
Bli medlem