Uteglede: - Da jeg lærte meg å gå på ski fikk jeg troen på meg selv. Det var veldig flott og jeg ville at andre også skulle oppleve det, forteller prosjektleder Havva Cukurkaya i Den norske turistforenings avdeling i Drammen og omegn. Foto. Helle Cecilie Berger.
Uteglede: - Da jeg lærte meg å gå på ski fikk jeg troen på meg selv. Det var veldig flott og jeg ville at andre også skulle oppleve det, forteller prosjektleder Havva Cukurkaya i Den norske turistforenings avdeling i Drammen og omegn. Foto. Helle Cecilie Berger.
- Frivilligheten er en viktig arena for å komme i kontakt med nærsamfunnet sitt på, forklarer Havva Cukurkaya. Hun oppfordrer bygdekvinnene til å være aktive når det flytter nye innvandrerkvinner inn i nabolaget og invitere dem med på aktiviteter i laget. Foto: Helle Cecilie Berger.
- Frivilligheten er en viktig arena for å komme i kontakt med nærsamfunnet sitt på, forklarer Havva Cukurkaya. Hun oppfordrer bygdekvinnene til å være aktive når det flytter nye innvandrerkvinner inn i nabolaget og invitere dem med på aktiviteter i laget. Foto: Helle Cecilie Berger.
Havva Cukurkaya. Foto: Helle Cecilie Berger.
Havva Cukurkaya. Foto: Helle Cecilie Berger.
Mange ønsket å stille Havva Cukurkaya spørsmål. Her ved fylkesleder Bjørg Strømme i Hordaland Bygdekvinnelag. Foto: Helle Cecilie Berger.
Mange ønsket å stille Havva Cukurkaya spørsmål. Her ved fylkesleder Bjørg Strømme i Hordaland Bygdekvinnelag. Foto: Helle Cecilie Berger.
Liv Grøtte, første vara til sentralstyret i Norges Bygdekvinnelag. Foto: Helle Cecilie Berger.
Liv Grøtte, første vara til sentralstyret i Norges Bygdekvinnelag. Foto: Helle Cecilie Berger.
Grethe Brundtland, styremedlem Norges Bygdekvinnelag. Foto: Helle Cecilie Berger.
Grethe Brundtland, styremedlem Norges Bygdekvinnelag. Foto: Helle Cecilie Berger.

Tør å ta kontakt og vær inkluderende

På bygdekvinnelagets organisasjonskurs lærte turistforeningens Havva Cukurkaya oss hvordan vi kan inkludere innvandrerkvinner.

For fire år siden tok Havva Cukurkaya mot til seg. Hun meldte seg på skikurs. Mange synes nok det var rart at en trebarnsmor i 40 åra ville lære seg å gå på ski. Tenk om det skjedde noe med henne?

FIKK SELVTILLIT

- Da jeg lærte meg å gå på ski fikk jeg troen på meg selv. Det var veldig flott og jeg ville at andre også skulle oppleve det, forteller hun.

Havva Cukurkaya har de siste årene hatt stor suksess med å rekruttere flerkulturelle til turer og uteaktiviteter. Hun er leder for flerkulturelle prosjekter i Den norske turistforenings (DNT) avdeling i Drammen og Omegn.

På organisasjonskurset til Norges Bygdekvinnelag, forteller Havva at de som er flyttet til Norge, og er fra en kultur der det norske friluftslivet er ukjent, må inviteres inn og læres om friluftslivets gleder.

- Friluftsliv er ikke noen stor del av kulturer fra andre land i verden. Går du ut skal det være en hensikt, kanskje for å gjete eller hente vann. Da må du lære at du kan ta med deg tursekken og dra ut i naturen og telte uten noen spesiell grunn, forteller Havva.

Mange har også en annen oppfattelse av skogen. Erfaringen kan være at skogen ikke er trygg. Det kan være ville dyr eller ville hunder som er farlige, det kan være krig eller fare for bortføring ved å gå ute i skogen. Havva har opplevd hvor viktig det er å starte med å lære bort hvor trygt det er å gå i en norsk skog, og med det knekke gamle erfaringer. Kommer det en hund løs, er det en eier i nærheten og ikke en villhund. Det må læres om allemannsretten og at det ikke er farlig å gå på en vei, selv om det er en bom foran. I andre land symboliserer bommen at det er privat eiendom, og ikke at det er et forbud kun mot motorisert ferdsel, som det er i Norge.

LÆRE OM FRIVILLIGHET

Frivilligheten er en viktig arena for å komme i kontakt med nærsamfunnet sitt på, og det kan være gjennom frivilligheten at hun som nylig har flyttet til nabolaget kan bli kjent med kvinner som bor der.

Havva oppfordrer oss bygdekvinner å være aktive når vi ser nye med flerkulturell bakgrunn flytter inn i nabolaget. Står du i butikkø eller andre steder dere møtes, ta kontakt. Personlig kontakt er viktig.

- Si hei og fortell om at dere har en hyggelig kvinneforening i lokalmiljøet der hun kan bli kjent med andre kvinner som bor i nabolaget. Presiser at dere er ordentlige kvinner som driver med spennende aktiviteter. Du kan forteller at dere er flinke til å sy eller lager ost, sier Havva.

Flerkulturelle kvinner som flytter til nærmiljøet ditt kan ha mange ressurser og lærdom å gi oss. Kanskje er det hvordan lage yoghurt eller hvordan bruke nyttevekster.

- Det er viktig at de føler seg ønsket, at de blir respektert og godtatt for hvem de er. Vi ser at når vi kommer i kontakt med hverandre, skjer det noe positivt og de som er flyttet til blir inkludert i samfunnet, sier prosjektlederen i DNT.

- Vi må lære ting gjennom erfaring, sier Havva.

Norges Bygdekvinnelags leder Ellen Krageberg takket varmt for foredraget.

- Vi må lære å ta kontakt med de nye i samfunnet vårt og ta initiativ til å bli kjent med hverandre, kommenterte hun.

Bli medlem