Ellen Krageberg: Gode velferdsordninger er avgjørende for at kvinner skal velge å bli bonde
Ellen Krageberg: Gode velferdsordninger er avgjørende for at kvinner skal velge å bli bonde

Velferdsordninger for kvinner må styrkes i årets jordbruksoppgjøret

Gode velferdsordninger er avgjørende for at flere kvinner skal ta valget om å bli bonde sier leder Ellen Krageberg til representantskapet i Norges Bondelag.

Denne uka møtes representantskapet i Norges Bondelag for å legge gode planer for årets jordbruksforhandlinger.

Norges Bygdekvinnelag ved leder Ellen Krageberg gikk på talerstolen for å gjenta Bygdekvinnelagets budskap gjennom flere år om behovet for gode velferdsordninger slik at bonden kan få mulighet til å vedlikeholde produksjonen av god norsk trygg og sunn mat til forbrukerne selv ved sykdom og svangerskap.  

En nylig undersøkelse utført av Norges Bondelag blant deres kvinnelige medlemmer. viser at 75% av de 2000 som svarte mener at bedring i velferdsordninger har betydning for valg om å bli bonde eller ikke. Yrket står i sterk konkurranse med andre potensielle yrker, og vi trenger at flere ønsker å bli produsenter av maten vår. Å finne seg i en usikkerhet i forhold til hva som skjer med virksomheten om du i fremtiden kan bli syk, eller om du kan bli gravid, er en barriere som må fjernes. Når 75% av kvinnene mener dette har betydning, bør forhandlingsutvalget til landbruket benytte anledningen til å gjøre noe med det.  Dette vil selvfølgelig gi en bedre hverdag for alle som innehar bondeyrket. 

Bygdekvinnelaget mener at velferdsordningene i landbrukets må styrkes. Det er særlig viktig å bedre ordningen for sykdom og svangerskap, men også ferie og fritidsordningen er av betydning. Det kan gjøres flere endringer i dagens ordninger.  Både tidsbegrensninger, avkorting og opptjeningstid kan fjernes, og potten til tilskuddet kan økes slik at avløsere med god kompetanse kan få lønn deretter. 

 

 

Bli medlem