Vik Bygdekvinnelag kan takke Turid Haga Vange for mye av medlemsveksten den siste tiden. Foto: Andreas Winter
Vik Bygdekvinnelag kan takke Turid Haga Vange for mye av medlemsveksten den siste tiden. Foto: Andreas Winter
Fra julebaktskvelden i Vik Bygdekvinnelag i desember 2019
Fra julebaktskvelden i Vik Bygdekvinnelag i desember 2019

Vind i seilene for Vik Bygdekvinnelag

Mot slutten av 2019 opplevde Vik Bygdekvinnelag i Sogn en aldri så liten revolusjon. Etter flere år med lav aktivitet, tredoblet plutselig medlemstallet seg - i løpet av en måned.

Kvinnen som har en stor del av æren for dette, er den 33 år gamle melkebonden Turid Haga Vange.

 - Det begynte med at jeg skulle gifte meg. Bygdekvinnelaget eier en brudekrone og en bunad som damer i bygda kan låne til slike anledninger, og det var sånn jeg kom i kontakt med dem, forteller Turid.

Turid husket bygdekvinnelaget fra barndommen, hvor de de ofte lagde mat til sauesjå og kyrautstilling i bygda. Men de siste årene hadde de ikke vært så synlig.

 - Av dem jeg var i kontakt med, skjønte jeg at de ikke hadde noen særlig aktivitet. Det var vanskelig å rekruttere nye medlemmer, og laget slet med både oppslutning og økonomi, sier Turid.

Da våknet det et gryende engasjement hos Turid. Var det ikke liv laga for et bygdekvinnelag i bygda?  

Mer enn betasuppe og basar
Turid inviterte venner og kjente til en Facebook-gruppe, hvor hun fortalte at det tradisjonsrike Bygdekvinnelaget i Vik holdt på å gå ned for telling og risikerte nedleggelse om ikke damene i bygda gjorde noe. «Idag sit Bygdekvinnelaget på mykje kunnskap som dei kan formidla vidare til oss yngre damene i bygdi. Eg har lyst å få til ei flott gruppe nye medlemmar som kan utvikla Bygdekvinnelaget til versjon 2020, samstundes som me sjølvsagt tek vare på dei eksisterande flotte medlemmane.», skrev Turid. Hun understreket at «Bygdekvinnelaget er meir enn betasuppe og basar».

Responsen uteble ikke, og Turid inviterte til oppstartskveld for nye medlemmer hjemme hos seg selv. Det resulterte i 20 nye innmeldinger, og aktiviteten i laget skjøt fart.

 - I desember inviterte vi gamle og nye medlemmer til julebakstkveld. Alle hadde med seg hver sin deig, og så bakte vi alt ut så alle fikk med seg litt av hver sort hjem. Det var kjempemoro, sier Turid.

Mange planer framover
Selv om koronaen har lagt en demper for de fleste aktiviteter den siste tiden, har Vik Bygdekvinnelag planene klare for resten av 2020. Det er planlagt takkebakstkurs, kurs i beskjæring av frukttrær, bunadskveld, kjøkkenhagekurs og sosiale hyggekvelder. Det skal være medlemskveld en fast dag hver måned, og ansvaret for kveldene er fordelt mellom medlemmene.

 - Det er viktig å fordele oppgavene godt, og folk må få bidra med det som engasjerer dem mest, sier Turid. Hun er opptatt av at det ikke skal føles som en byrde å ta på seg ansvar. - Om alle bidrar litt, blir det enkelt og lystbetont for alle å ta på seg oppgaver i laget.

Det er også planlagt å jobbe mer med synlighet. Fram til nå har laget nemlig hverken hatt egen nettside eller Facebook-side.

 - Jeg tror potensialet for enda flere medlemmer er veldig stort. Men det er viktig å være synlig, hvis ikke vet jo ikke folk at vi fins, smiler Turid.

Bli medlem