Kjose Bygdekvinnelag

Årsplan

Kjose bygdekvinnelags årsplan lages hver år etter ønsker fra våre medlemmer. Ønskene meldes inn på adventsmøtet tidlig i desember, og styret arbeider med ønskene og forslagene frem til møtet i januar. Der presenteres årsplanen.