Årsplan

Kjose bygdekvinnelags årsplan lages hver år etter ønsker fra våre medlemmer. Ønskene meldes inn på adventsmøtet tidlig i desember, og styret arbeider med ønskene og forslagene frem til møtet i januar. Der presenteres årsplanen.

 

Torsdag 27. januar på Omsland bedehus kl. 19.00

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE etterfulgt av informasjon v/Irene Roppestad

 

Torsdag 23. februar på Omsland bedehus kl. 19.00

Slektsforskning v/ Ragnhild Andersen med mulighet for påfølgende kveldskurs.

 

ONSDAG 29. mars på Eikvang lokalet kl. 19.00

Biene med Roar Ree Kirkevold

 

Fredag 7. april på Eikvang kl. 18.00

Bygdekvelden, åpent for alle

 

Torsdag 27.april på Omsland bedehus kl. 19.00

Beskjæring av busker og trær v/Gry Snildal

 

Torsdag 1.juni hos Ingunn E. Saga - Lågendalsveien 363 kl.18.30

Mat, informasjon og åresalg hos Ingunn før BESØK på Knopp hagesenter kl. 20.00

 

Torsdag 15. juni

Sommeravslutning

 

Torsdag 31. august på Omsland bedehus kl. 19.00

Sopp v/Ingjerd Beate Nyhus Larsen

 

Fredag 1.september på Omsland bedehus kl. 18.00

Basar til inntekt for drift av Omsland bedehus

 

Torsdag 28. september på Omsland bedehus kl. 19.00

Høstens strikk v/Garn og strikkekroken

 

Torsdag 26. oktober på Omsland bedehus kl. 19.00

Årsmøte

 

Søndag 3. desember på parkeringen v/Kjose Kirke kl. 17.00

Julegrantenning

 

Torsdag 7.des hos Inger O. i Hauen (Kjosevn. 931) kl. 18.00

Adventsmøte