Finn ditt fylkeslag

Finn ditt lokallag

Finn lokallag på kart

Velg lokallag

Nyheter

Prosjektet «kvinnerUT» skal etablere møteplasser og kvinnenettverk som styrker minoritetskvinner og tilflytteres deltagelse i lokalsamfunnet og hever integreringskompetansen til bygdefolket.

Lokale Nyheter

Dagali Bygdekvinnelag
Ytre Hobøl Bygdekvinnelag
Ytre Hobøl Bygdekvinnelag
Østfold Bygdekvinnelag
Stokke Bygdekvinnelag
Vestfold Bygdekvinnelag
Rygge Bygdekvinnelag
Stord Bygdekvinnelag

Arrangementer

13.

des

Østre Udnes bygdekvinnelag

13.

des

Stord Bygdekvinnelag

13.

des

Asker Bygdekvinnelag

13.

des

Holla Bygdekvinnelag