Finn ditt fylkeslag

Finn ditt lokallag

Finn lokallag på kart

Velg lokallag

Nyheter

Prosjektet «kvinnerUT» skal etablere møteplasser og kvinnenettverk som styrker minoritetskvinner og tilflytteres deltagelse i lokalsamfunnet og hever integreringskompetansen til bygdefolket.

Lokale Nyheter

Fyresdal Bygdekvinnelag
Breim Bygdekvinnelag
Valldal Bygdekvinnelag
Østre Udnes bygdekvinnelag
Øvre Hobøl Bygdekvinnelag

Arrangementer

24.

Mai

Berg Bygdekvinnelag

24.

Mai

Valldal Bygdekvinnelag

24.

Mai

Moland Bygdekvinnelag