Finn ditt fylkeslag

Finn ditt lokallag

Finn lokallag på kart

Velg lokallag

Nyheter

Prosjektet «kvinnerUT» skal etablere møteplasser og kvinnenettverk som styrker minoritetskvinner og tilflytteres deltagelse i lokalsamfunnet og hever integreringskompetansen til bygdefolket.

Lokale Nyheter

Sørum Bygdekvinnelag
Møre og Romsdal Bygdekvinnelag
Skare Bygdekvinnelag
Østre Udnes bygdekvinnelag
Møre og Romsdal Bygdekvinnelag
Rendalen Bygdekvinnelag
Hedmark Bygdekvinnelag

Arrangementer

20.

Feb

Bjørgum Bygdekvinnelag

21.

Feb

Ullensaker Bygdekvinnelag

21.

Feb

Sørdalen Bygdekvinnelag

22.

Feb

Undrumsdal Bygdekvinnelag