Finn ditt fylkeslag

Finn ditt lokallag

Finn lokallag på kart

Velg lokallag

Nyheter

Prosjektet «kvinnerUT» skal etablere møteplasser og kvinnenettverk som styrker minoritetskvinner og tilflytteres deltagelse i lokalsamfunnet og hever integreringskompetansen til bygdefolket.

Lokale Nyheter

Bø Bygdekvinnelag
Østre Udnes bygdekvinnelag
Bjørgum Bygdekvinnelag
Bjørgum Bygdekvinnelag
Bjørgum Bygdekvinnelag

Arrangementer

21.

okt

Kinsarvik Bygdekvinnelag

21.

okt

21.

okt

Råde Bygdekvinnelag

22.

okt

Svinndal Bygdekvinnelag