Foto: Helle Cecilie Berger.

Bygdekvinner over hele landet kan spille en viktig rolle.

Foto: Jens Fremming Anderssen

Bygdekvinnelaget gav Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug innspill til Regjeringens arbeid med ny melding for jordbruksnæringen
Bli med oss i Bygdekvinnelaget og si nei til vold mot kvinner 25. november. ...
Bygda i bevegelse er Bygdekvinnelagets store satsing i 2015 - 2016. Prosjektet skal bidra til å betre folkehelsa gjennom bevegelsesglede, lågterskelaktivitetar i den nære naturen og eit sunt kosthald.