Finn ditt fylkeslag

Finn ditt lokallag

Finn lokallag på kart

Velg lokallag

Nyheter

Prosjektet «kvinnerUT» skal etablere møteplasser og kvinnenettverk som styrker minoritetskvinner og tilflytteres deltagelse i lokalsamfunnet og hever integreringskompetansen til bygdefolket.

Lokale Nyheter

Fyresdal Bygdekvinnelag
Gloppen Bygdekvinnelag
Undrumsdal Bygdekvinnelag
Svinndal Bygdekvinnelag
Grytten Bygdekvinnelag

Arrangementer

20.

aug

Ytre Hobøl Bygdekvinnelag

21.

aug

23.

aug

Bø Bygdekvinnelag

24.

aug

Øymark Bygdekvinnelag