Finn ditt fylkeslag

Finn ditt lokallag

Finn lokallag på kart

Velg lokallag

Nyheter

Prosjektet «kvinnerUT» skal etablere møteplasser og kvinnenettverk som styrker minoritetskvinner og tilflytteres deltagelse i lokalsamfunnet og hever integreringskompetansen til bygdefolket.

Lokale Nyheter

Bø Bygdekvinnelag
Fyresdal Bygdekvinnelag
Sogn og Fjordane Bygdekvinnelag
Gloppen Bygdekvinnelag
Nykirke Bygdekvinnelag
Stord Bygdekvinnelag

Arrangementer

24.

sep

Stord Bygdekvinnelag

24.

sep

Møre og Romsdal Bygdekvinnelag

25.

sep

25.

sep

Nykirke Bygdekvinnelag