Styret

Her finner du kontaktinfo til styret i Skatval bygdekvinnelag for 2017. Referat fra styremøtene legges også ut her fortløpende.

Kontaktinfo:

Leder:        Randi Steinvikaune    95 49 65 95      randi.steinvikaune@ntebb.no
Nestleder:  Ingrid Westbye                                    ingridwestbye@hotmail.com
Kasserer:   Sigrid Alstad                                        sigrid.alstad@ntebb.no
Styremedl: Kirsten E. Myhr          93 84 30 67       kirstenmyhr@hotmail.no
Sekretær:  Eva D. Alstad             48 04 28 77       fmsteal@fylkesmannen.no  
Vara:          Liv Reitan                  93 81 82 64       livreitan1@hotmail.com

 

Møtereferater:

20.

nov

Skatval Bygdekvinnelag