Årsplan

Årsplan 2017

 9. januar kl. 19

Besøk av Larvik Røde Kors

Futejordet

Aktivitetssenter 

13. februar kl. 19

Strikkekafè og  besøk av "Ullveigs lodne gleder"

Futejordet

Aktivitetssenter

13. mars kl. 19

"Damer og økonomi - råd og tips" v /DNB

Futejordet

Aktivitetssenter

24. april kl. 19

Vårfest/mannekengoppvisning

Gylnarheim

 8. mai kl. 16

Hyggetreff for beboerne

Kvelde sykehjem
10. juni kl. 10

Busstur til Brekkeparken og Venstøp i Skien

Avreise fra Gylnarheim

21. august kl. 18

Besøk hos Sveinung Danielsen - tema "fra strå til tråd"

på Namløs i Sandefjord

Avreise fra Gylnarheim kl. 17

11. september kl. 19

Strikkekafè. Bjørn Bergene leser fra egne bøker

Futejordet

Aktivitetssenter

30. september - salgstid fra kl. 10 til 14

HØSTMARKED

Bygdetunet

 1. oktober kl. 11

Høsttakkegudstjeneste

Kvelde kirke

 9. oktober kl. 19

Årsmøte

Futejordet

Aktivitetssenter

13. november kl. 19

Bokkveld, besøk fra Larvik Bibliotek

Futejordet

Aktivitetssenter

11. desember kl. 19

Tradisjonelt julemøte

Futejordet

Aktivitetssenter