Styret i Vardal Bygdekvinnelag

Styret 2016-2017

Leder: Vigdis A. Kristiansen – ny for 1 år.

Nestleder: Jorun Skarkerud - ny 2 år

Sekretær: Margunn Nummedal – ikke på valg, 

Kasserer:  Inger Willerud – ny for 2 år

Studieleder: Marie Røyr – ny for 2 år. 

Varamedlemmer til styret: 1. vara: Ragnhild Thune – ny for 1 år,

2.vara: Aud Leonardsen – ny for 1 år.

Inga Sofie Lier ble valgt som ny i valgkomiteen for 3 år.