Bondebladet: Bør vi tillate GMO i matproduksjon?

Forsker Thomas Bøhn møtte professor Hilde-Gunn Opsahl Sorteberg til duell om GMO i Bondebladet 23.juni.
Norges Bygdekvinnelag om GMO

Norges Bygdekvinnelag er en av flere organisasjoner som er med i Nettverket for GMO - fri mat og fôr, og mener det er viktig å ha en sunn skepsis til dagens bruk av genteknologi i matproduksjonen.

Nettverk for GMO-fri mat og fôr er en paraplyorganisasjon med følgende formål:

  • Nettverk for GMO-fri mat og fôr arbeider for å sikre forbrukere og matprodusenter retten til å velge GMO-fri mat, fôr, frø og dyr. Med genmodifisert organisme (GMO), menes en plante, et dyr eller en mikroorganisme som har fått arvestoffet sitt endret ved hjelp av genteknologi
  • Nettverk for GMO-fri mat og fôr skal bidra til en restriktiv praksis for bruk av GMO nasjonalt og internasjonalt
  • Nettverk for GMO-fri mat og fôr skal gjennom oppbygging og spredning av kunnskapsbasert informasjon bidra til en demokratisk debatt om GMO
  • Nettverk for GMO-fri mat og fôr er ikke prinsipielt mot genteknologi og GMO, men skal være en pådriver for uavhengig forskning og en føre-var basert tilnærming innen lovregulering og anvendelse av GMO
Bli medlem