Hopp til hovedinnhold

Personvern

Personvernerklæring for Norges Bygdekvinnelag

 

Behandlingsansvarlig

Generalsekretær er på vegne av Norges Bygdekvinnelag behandlingsansvarlig for organisasjonens behandling av personopplysninger.

Organisasjonskonsulenten har det daglige ansvaret for behandling av medlemmenes personopplysninger gjennom drift av medlemsregisteret.

Databehandler er Team Data.

 

Personopplysninger som lagres

Norges Bygdekvinnelag lagrer følgende personopplysninger om våre medlemmer;

Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, fødselsdato, kjønn, tilknytning (lokallag og fylkeslag), innmeldingsdato, eventuelle tillitsverv og informasjon om innbetaling av kontingent; betalingsdato, sum, purringer.

 

Formål med behandlingen

Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor medlemmene, utsendelse av medlemsbladet Bygdekvinner og utsendelse av medlemskontingent.

Vi benytter også opplysningene for å kunne gi deg informasjon via e-post, telefon, SMS og postutsendelser.

Opplysninger om geografisk tilknytning og alder benytter vi til å lage statistikk over medlemsmassen og innhente informasjon til lokal- og fylkeslag. Denne informasjonen brukes også i arbeidet med regnskap, revisjon og utviklingen av organisasjonen.

 

Grunnlaget for behandlingen

Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deg som medlem. Medlemskap er en avtale mellom Norges Bygdekvinnelag og deg som medlem. Grunnlaget for behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (b).

Som medlem plikter du å gi de opplysninger som er nødvendig for at vi kan oppfylle våre forpliktelser overfor deg som medlem. Hvis du nekter ut gi disse opplysningene kan du risikere og ikke få benyttet deg av de fordeler som medlemskapet gir.

 

Innhenting av personopplysninger

Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt på våre nettsider ved innmelding, eller personopplysningene du har avgitt til våre ansatte eller tillitsvalgte ved innmelding.

 

Utlevering av opplysninger til tredjeparter

For å kunne oppfylle våre forpliktelser overfor deg som medlem utleveres personopplysninger fra vårt medlemsregister til Produsentregisteret slik at du skal kunne benytte deg av medlemsfordelen Agrol-avtalen gir.

Produsentregisteret benytter dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og vil ikke benytte personopplysningene til andre formål enn Agrol-avtalen.

 

Informasjonskapsler

Cookies, også kjent som informasjonskapsler, er små tekstfiler som legges i din nettlesers internminne. Disse brukes til mye forskjellig, f.eks. for å se hvor lenge du oppholder deg på våre sider, og alltid med det mål å forbedre brukeropplevelsen din. Ved å bruke bygdekvinnelaget.no, samtykker du i at vi kan sette cookies i din nettleser. Data fra cookies vil ikke brukes til å samle inn personlige opplysninger om deg. I innstillingene til din nettleser kan du både skru av og slette cookies. Her er en oversikt over hvilke cookies vi bruker:

Noen cookies brukes av systemet for å huske ulike innstillinger og verdier mens du besøker siden. Disse blir ikke brukt til noe utover å fortelle systemet hvordan den skal servere innholdet. 

Vi benytter oss også av Google Analytics, disse gir oss nyttig statistikk som gjør at vi kan forbedre vårt nettsted. Nettsiden vår benytter seg også av funksjoner levert av videoplattformen YouTube og kartplattformen Google Maps hvor sistnevnte kun benyttes for å plassere et lokallags hjemmesides geografiske lokasjon. Disse plattformene eies av Google Inc. Dersom du entrer en side med innbygget innhold fra YouTube vil noe data overføres til Googles servere i USA. Dette forteller Google at vår nettside har blitt besøkt med din IP-adresse. Dersom du er logget inn på din Google-konto når du besøker vår nettside kan Google forbinde besøket direkte med din Google-konto. Dersom du er logget inn med denne kan du begrense personlig markedsføring fra Google på https://adssettings.google.com/authenticated. Du kan lese Googles aktuelle personvernregler på https://policies.google.com/privacy.

 

Moduler for sosiale medier

Denne nettsiden benytter seg av funksjoner levert av de sosiale nettverkene Twitter og Facebook. I denne konteksten har vi en kobling til Facebooks og Twitters servere i USA. Dersom du har en Facebook-konto og er logget inn når du trykker på Facebook-knappen tilgjengelig på vår nettside kan Facebook assosiere ditt besøk hos oss med din Facebook-konto. Det samme gjelder for mediet Twitter. 

Vi understreker at vi som tilbydere av denne nettsiden ikke får noen kunnskap eller innsikt i dine kontoer eller aktivitet på sosiale medier. Vi har heller ingen kunnskap om disse innhenter informasjon. Facebooks personvernserklæring er tilgjengelig her https://www.facebook.com/about/privacy/update, og Twitters personvernerklæring finner du på denne siden: https://twitter.com/privacy.

 

Sletting av personopplysninger

Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med ditt medlemskap lagres i vårt medlemsregister så lenge du er medlem. Hvis du aktivt melder deg ut, slettes opplysningene om deg. Hvis du unngår å betale medlemskontingent, lagres opplysninger om deg i 2 år etter at du betalte kontingent siste gang.

Tidligere tillitsvalgte er registrert med sine tidligere verv tilbake til 1988, uavhengig av om de medlemmer i dag. Disse lagres for å ta vare på historiske data til lokal- og fylkeslag.

 

Rettigheter for den registrerte

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan logge deg inn i medlemsregisteret med medlemsnummer og passord for å endre egne personopplysninger.

Hvis du ønsker at dine personopplysninger skal slettes må du melde deg ut av Norges Bygdekvinnelag ved å kontakte post@bygdekvinnelaget.no eller via telefon 22 05 45 15.

Du kan kreve at behandlingen av dine personopplysninger begrenses hvis:

  • Du bestrider riktigheten av personopplysningene
  • Behandlingen er ulovlig og du motsetter deg sletting av personopplysningene og isteden anmoder om at bruken av personopplysningene begrenses
  • Norges Bygdekvinnelag trenger ikke personopplysningene til formålet med behandlingen, men du har behov for disse for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav
  • Du har gjort innsigelser mot behandlingen i henhold til personvernforordningen artikkel 21. nr. 1 i påvente av kontrollen av om hvorvidt Norges Bygdekvinnelags berettigede grunner går foran deg som medlem

Oppfyller du noen av de overfor nevnte kriteriene kan ikke Norges Bygdekvinnelag behandle dine personopplysninger uten ditt samtykke. Dette gjelder ikke hvis behandling av personopplysningene er nødvendig for å forsvare et rettskrav, forsvare en annens rettigheter eller for å ivareta viktige samfunnsressurser.

Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

 

Informasjonssikkerhet

Vi sikrer dine personopplysninger ved adgangs- og tilgangskontroll. Det er kun ansatte som har tilgang til medlemsregisteret i sin helhet.

Fylkesledere, fylkeskasserere, lokallagsledere og lokallagskasserere har tilgang til medlemsregisteret, men kun tilgang til personopplysninger om medlemmer i sine respektive lag. Tillitsvalgte behandler personopplysninger for å sende ut informasjon til sine medlemmer, føre statistikk over medlemstall og komme i kontakt med sine medlemmer.

Medlemsregisteret krever innlogging med personlig passord.

 

Kontaktinformasjon

Du kan logge inn i medlemsregisteret å oppdatere dine personopplysninger. Gå inn på bygdekvinnelaget.no og velg «min side». Logg inn med medlemsnummer og passord.

Henvendelser eller spørsmål om dine personopplysninger kan sendes til:

post@bygdekvinnelaget.no
 

Telefon: 22 05 48 15
 

Norges Bygdekvinnelag

Postboks 9358, Grønland

0135 Oslo