Strikkekurs med Tynses Bygdekvinnelag. Foto: Gerd Landeråen.
Strikkekurs med Tynses Bygdekvinnelag. Foto: Gerd Landeråen.
Sledetur med Øvre Folldal Bygdekvinnelag. Foto: Øvre Folldal Bygdekvinnelag.
Sledetur med Øvre Folldal Bygdekvinnelag. Foto: Øvre Folldal Bygdekvinnelag.
Irakisk matkurs: Oppskriftene fra Gullala skrives ned. Foto: Rolvsøy Bydekvinnelag.
Irakisk matkurs: Oppskriftene fra Gullala skrives ned. Foto: Rolvsøy Bydekvinnelag.
Båttur med Skogn Bygdekvinnelag. Foto: Skogn Bygdekvinnelag.
Båttur med Skogn Bygdekvinnelag. Foto: Skogn Bygdekvinnelag.
Sopptur med Tyristrand Bygdekvinnelag. Foto: Tyristrand Bygdekvinnelag.
Sopptur med Tyristrand Bygdekvinnelag. Foto: Tyristrand Bygdekvinnelag.

Bygdekvinnelaget får nye midler til inkludering og KvinnerUT

Sparebankstiftelsen gir Norges Bygdekvinnelag nye midler og muligheten til å satse videre på inkluderingsprosjektet KvinnerUT i 2019.

Mens KvinnerUT 2017 og 2018 bygget nettverk og skapte tilhørighet, skal KvinnerUT 2019 bli et prosjekt for mestring og kompetanse. Bygdekvinnelag rundt om i landet skal være i stand til å tilby kurs og opplæring på forskjellige områder til kvinner med minoritetsbakgrunn for å gi dem bedre muligheter til å skaffe seg arbeid.

Informasjon om det nye prosjektet vil bli sendt ut til våre lokallag denne våren. En nyhet som vil glede mange, er at prosjektleder Sosan Asgari Mollestad fortsetter.

– Jeg har store forventninger til våre lokallag. i løpet av 2017 og 2018 har de vist at de er ressurssterke og klarer det meste. De besitter mye kompetanse, kunnskap og ressurser, og de har et brennende engasjement for arbeidet de gjør. Derfor tror jeg det nye prosjektet kommer til å gå kjempebra, sier prosjektlederen.

 

   

Søndre Modum Bygdekvinnelag inviterte til bærplukketur. Her koste de seg med ringdans og Per Spelemann - og ble vitne til imponerende bæreinnsats med bær. Foto: Søndre Modum Bygdekvinnelag. 

 

Evaluering av KvinnerUT 2017 og 2018

Evaluering av prosjektet KvinnerUT er gjennomført av fagkonsulenter i Prospera-stiftelsen høsten 2018.

Prospera er et landsomfattende nettverk av dyktige pro bono-konsulenter fra privat og offentlig sektor. Prospera-teamet sendte spørreundersøkelser til og gjennomførte intervjuer med representanter fra våre lokale bygdekvinnelag.

Resultater og funn     

  • Norges Bygdekvinnelag har et stort potensial for å bidra til inkludering
  • Organisasjonens tilnærming og metode i arbeidet med inkludering har vært vellykket
  • Prosjektet viser en høy grad av måloppnåelse
  • KvinnerUT har bidratt til økt folkehelse og trivsel
  • Det har vært varierende, men relativ høy deltagelse i aktivitetene
  • KvinnerUT har bidratt til å skape en uformell arena for kultur- og språkutveksling

Prospera-stiftelsens anbefalinger for videre tiltak

  • Forlengelse av prosjektperioden
  • Samarbeid med andre organisasjoner, foreninger og offentlige instanser om arbeidet for inkludering
  • Sterkere involvering av fylkeslagene i arbeidet for inkludering som motivatorer og inspiratorer for lokallagene
  • Utarbeidelse av en veileder i inkluderingsarbeidet basert på læring og erfaring fra KvinnerUT

Vi er takknemlige for midlene vi har fått tildelt fra Gjensidigestiftelsen som gjorde det mulig å gjennomføre KvinnerUT 2017 og 2018, samt evalueringen av Prosperastiftelsen.

Bli medlem