Hopp til hovedinnhold
Fornøgde gutar i Sirdal har lært om bærekraftig matkunnskap.

Fornøgde gutar i Sirdal har lært om bærekraftig matkunnskap.

Bygdekvinnelaget markerer Frivillighetens år 16. oktober 2022

Norges Bygdekvinnelag sine lokallag kan søke om 25 000,- i støtte til arrangement i samband med frivillighetens år 2022. Bli med!

Frivillighetens år 2022 er ei feiring av frivillige organisasjonar der ein skal vise fram frivilligheita si tyding og innsats i samfunnet. 

Vår dag
For å vise fram ulike organisasjonar er det oppretta ein Vår dag-kampanje. Bygdekvinnelaget sin dag er verdas matvaredag 16. oktober. På denne dagen er det vår organisasjon som skal synleggjerast, og det er denne dagen Bygdekvinnelaget sine lokallag skal ha sine arrangementa. Sidan 16. oktober er ein søndag kan lokallaga alternativt ha arrangementet laurdag 15. oktober 2022.

Norges Bygdekvinnelag vil markere 16. oktober 2022 ved å synleggjere lokallaga sine aktivitetar. 

Bli med på feiringa – søk om pengar!
Bygdekvinnelaget sine lokal- og distriktslag kan søke om pengestøtte til sine arrangement.

Sjekk ut det som står her før de søker:
Veiledning til Vår Dag-støtte — Frivillighetens år 2022 
*Legg merke til at arrangementet anten må inkludere eller vere for barn og unge. Arrangementet må også vere i samarbeid med ein offentleg aktør. Det kan til dømes vere kommunen eller barneskule/barnehage.

Søk om pengar!

Tema: bærekraft og mangfald
Norges Bygdekvinnelag har valt verdas matvaredag 16. oktober som vår dag. Tema for vår dag er mangfald og bærekraft. Innanfor dette temaet har de mange moglegheiter. Det er opp til ditt lag kva arrangement de vil ha og korleis de vil vise fram kven Bygdekvinnelaget er og korleis vi bidreg. Her er er nokre tips til aktivitetar som passar både for temaet bærekraft og mangfald og born. 

Vi har hatt mange vellukka arrangement/kurs i samband med prosjektet "Berekraftig tradisjonsmat". Her kan de finne gode formuleringar og aktivitetsforslag til prosjektsøknaden! 

Det kan også vere fint å knytte aktivitet/arrangement til "bruk heile dyret", som var tema for verdas matvaredag i 2020. Under markeringa av verdas matvaredag var det mange lag som samarbeidde med barneskulen eller ungdomsskulen. Ein populær aktivitet var partering og matlaging av lam. Les om aksjonen og finn informasjon om verdas matvaredag 16. oktober!

Om de har spørsmål til innlogging eller liknande kan de ta direkte kontakt med desse som er tilsett for å rettleie organisasjonar og andre som vil bidra for å vise fram frivilligheita i 2022! 

"Frivillighetens år 2022 skal feire Norges viktigste lagarbeid! Alle lag, foreninger, frivilligsentraler, kommuner og andre samarbeidspartnere inviteres med til å synliggjøre og aktualisere frivilligheten, øke kjennskap og anerkjennelse og til å få flere med!

Året er forankret i regjeringens Frivillighetsmelding. Det er Frivillighet Norge som har fått ansvaret for å planlegge og koordinere innsatsen rundt året. Det skal skal markeres fra nord til sør, på digitale og analoge flater og i både fysiske og digitale arrangementer."

Kjelde: frivillighetensar.no