Hopp til hovedinnhold

Hedmark Bygdekvinnelag

Styret i Innlandet Bondelag - klare til aksjon - vi støtter helhjertet.
Apr
18
Thu

Demonstrasjon foran Stortinget i forbindelse med Stortingsmeldingen om økt selvforsyning og økte inntektsmuligheter i jordbruket

EIDSVOLL PLASS - FORAN STORTINGET
-
Oddrun Merete R Sagevik - Leder Hedmark Bygdekvinnelag

Norges Bondelag og Norsk- Bonde og Småbrukarlag gjennomføre en felles demonstrasjon Eidsvoll plass 17.-18. april.
Norges Bygdekvinnelag vil støtte denne demonstrasjonen og vil være representert på torsdag 18. april klokken 09.00-11.00 med leder og noen fra administrasjonen.
Vi mener at skal vi sikre økt selvforsyning, beredskap og matsikkerhet må bonden få en lønn og leve av på linje med andre yrkesgrupper i samfunnet.
 

Bygdekvinner som ønsker å delta på dette er hjertelig velkommen. Dette er selvsagt helt frivillig. 

12. april kom næringskomiteen på Stortinget med sin innstilling til Stortingsmeldingen om økt selvforsyning og plan for opptrapping av inntektsmulighetene i jordbruket. Norges Bondelag og Norsk-Bonde og Småbrukarlag stilte tre felles krav til regjeringens forslag til tallgrunnlag:

1) Et årsverk i landbruket må være det samme som for andre – 1700 timer!

2) Det er urimelig å legge til 20 prosent på bondens inntekt før den sammenlignes med andre!

3) All egenkapital bonden investerer i gården må ha en fornuftig avkastning!

Ellers vil vi tro at det vil bli markeringer mange steder i landet som det for mange av dere kan være aktuelt å delta på. Ta kontakt med fylkeskontoret til Bondelaget eller Småbrukarlaget i deres distrikt.

NÅ STÅR VI SKULDER VED SKULDER - DETTE ER FREMTIDENS PRODUKSJON, MAT OG KUNNSKAPEN OM DEN DET STÅR OM!