Hopp til hovedinnhold

Hedmark Bygdekvinnelag

BYGDEKVINNELAGET SINE HJELPETELEFONER

Norges Bygdekvinnelag har to telefontjenester, dette er unike medlemstilbud som alle våre medlemmer kan nytte en gang i løpet av året.
Vi har en tjeneste for Juridisk hjelpetelefon og en telefon for livsmestring.

Våre telefontjenester er lavterskeltilbud der du kan få råd og hjelpe til å rydde opp i tanker og utfordringer. 

Juridisk hjelpetelefon;  Her kan du får råd og veiledning av advokat Liv Grøtte. Tema for samtalen kan være juridiske spørsmål av forskjellige arter; skilsmisse, vold eller eventuelt bruk av fremtidsfullmakt.  Liv på juridisk hjelpetelefon treffes på tlf: 995 15 118

Det nye medlemstilbudet en telefon for livsmestring gir en samtale med psykolog Tone Hansen. Denne samtalen er ikke definert som helsehjelp. Tema for samtalen kan være forskjellige utfordringer knyttet til ulike livsfaser, sykdom, eller om du er usikker på fremtiden. 

Oppstarten er 01.02.2023, og Tone kan ringes onsdager mellom 18:00 - 20:00 for å avtale tidspunkt for din samtale. Tone kan nås på telefon: 475 15940

Dette er gode hjelpemidler for Bygdekvinner i Hedmark.