Åpent temamøte om stauder og etablering av bygdebed på Düvelgården

En lærerik og inspirerende temakveld!

Anne Bjørg Rian kåserte om «Historiske prydplanter i norske hager». Reidun Solberg Fredriksen orienterte om typiske stauder for vårt område og ga nyttige tips om opparbeiding av staudebed.

Reidun, anleggsgartner, gikk også igjennom det praktiske opplegget for innsamling og utvelging av planter til staudebeddet som Bygdekvinnene skal lage på Düvelgården.

Veldig bra fremmøte! Vi var 22 deltagere, herav 12 medlemmer.

Enkel servering med kaffe og nydelig kringle fra Hassel Fengsel!

 

 

 

Bli medlem