25.05.17 Breim Bygdekvinnelag på tur i Krokapollen.
Loen-Rake Bygdekvinnelag inviterte til tur på Hoven
Bli betre kjent med Midtre Nordfjord Turlag

Aktivitet i laget vår / sommar 2017.

Aktivitet i laget vår / sommar 2017.

19.04.2017  Møte i Breidarheim, 32 møtte.  Tema:  Midtre Nordfjord Turlag. Katrine Fjellestad Aske og Bente Ellingvåg fortalde om naturopplevingar og måtar å bruke naturen på.

25.05.2017  Tur med Bygdekvinnelaget til Krokapollen, vi var 19 personar.  Vart henta på Bryggja m/båt av Magnus Willumsen. Britt og Magnus fortalde om bedrifta der dei driv både kystleir og «Ungdom i medvind».

11.06.2017  Loen – Rake Bygdekvinnelag inviterte til tur på Hoven.

Bli medlem