Sirkeltrening

Det er sirkeltrening hver mandag på Dagali skole kl 19.00. Hver trening avsluttes med yoga. Bli med!

I januar fikk vi hjelp fra "Frisk liv" i kommunen til å få i gang trimmen igjen. Den "døde hen" for en del år siden.... 

Vi fikk forskjellige øvelser som var tegna og beskrevet hvordan de skal utføres.

Deretter var vi i gang på egenhånd. En har ansvaret for å lede kvelden. 

To ganger i løpet av vinteren, kom Ditte fra "Frisk liv" for å se hvordan det gikk med oss, og hun ga oss ny inspirasjon.

Vi har hatt sirkeltrening hver uke gjennom hele vinteren til i slutten av juni. Frammøtet har variert  fra 4 til 9 stk.

Ny oppstart i oktober.

Bli medlem