Septembermøte

Arv og antikviteter var kveldens tema. Overraskelsen var Tuen som ble utnevnt til æresmedlem.

Holt Bygdekvinnelag vil gratulere vår leder Tuen (Else Torun) Rosseland som ble utnevnt til æresmedlem og  fikk tildelt Norges Bygdekvinnelags diplom.

VI GRATULERER!

Camilla Weierholt overrakte blomster til Tuen på vegne av Aust-Agder Bygdekvinnelag. Blomster fra Vegårshei Bygdekvinnelag ble overrakt av Liv Fossing.
Før pausen med god suppe og kaffe og kake hadde Svein Wehus en orientering om dagens regler ved arv.
Etter pausen snakket han om antikviteter som medlemmene hadde med seg. Riktig mange gamle interessante ting.

Bli medlem