Årsmøte 2015

Leder Elsa Ødegaard tok gjenvalg som leder, Kirsten Landsverk og Signe E. Loftstad kom nye inn i styret. I tillegg sitter Anne Hvarnes Nordkvelle og Elin B. Grimholt som ikke var på valg i år.

Årsberetningen viste til et svært aktivt år, med gode temaer og god deltagelse på møtene våre. Vi har hatt temaer innen fotpleie, strikking med utstilling av gamle kofter, literaturkveld, hobbydeling, avleggerauksjon og quiss-aften. Vi har vært på skolen med skolelunsj, vært på Kvelde Sykehjem med kaffe og kaker, vært på skolen for å lære bort strikking og sløyd. 

Vi har også siste år kommet i mål med å skaffe ny gulv-løper til kirken, med god hjelp av sponsorer fra bygda. 

Regnskapet viste til et overskudd på kr.105,-

For tiden har vi 27 medlemmer.

Bli medlem