Årsmøte 2016

Hvarnes bygdekvinnelag kan se tilbake på et aktivt år! 

Bygdekvinnelaget er et flott  møtested, og 2016 har vært et aktivt år. På møteplan har vi hatt bygdemesse, julemiddag, besøk fra Larvik bibliotek, physkisk helse, andelslandbruk, økonomi, avleggerauksjon, sommerfest, og salat for enhver gane. Altså et stort spekter av temaer. 
Elsa Ødegaard ble gjenvalgt til leder, Elin B. Grimholt hadde frasagt seg gjenvalg og nytt styremedlem ble Torill Sønsthagen. 

Styret  og komiteer i Hvarnes Bygdekvinnelag 2017:

Leder:  Elsa Ødegaard

Nesrleder: Kirsten Landsverk

Kasserer: Anne Hvarnes Nordkvelle

Styremedl/Sekretær: Signe E. Lofstad

Styremedl. Torild Sønsthagen            

Varamedlemmer:

                        Reidun Ragnhildrød        

                        Kari Husabø Kleindienst

                        Hildegaard Søli Berge

Revisorer:       Kari Wierød

                       Gerd Synnøve Utklev

Valgkomite:    Jorunn Hvarnes       1 år

                      Solveig Støvland     2 år

                     Jorunn Hodstad       3 år

HJemmeside: Aud Moe

Kirkepynteliste:  Jorunn Hogstad

 
 

Bli medlem