Årsmelding 2017

Meisingset bygdekvinnelag har også i 2017 hatt et aktivt år.

Meisingset bygdekvinnelag har i 2017, 45 medlemmer pr 1. november.

Styret i 2017 har vært:

 • Leder: Ingunn Talgø
 • Nestleder/sekretær: Anne Merethe Strand
 • Kasserer: Unni Stokke
 • Studieleder: Tora S. Meisingset
 • 1. vara: Åshild Husby Bergem
 • 2. vara: Arnhild Moen Talgøy
 • 3. vara: Guro Røttingsnes
 • Nettansvarlig: Turid Sæterli
 • Revisorer: Eivor Meisingset og Elin Hoseth
 • Valgnemd: Marta Havdal og Lena Ellefsøy

Ved Årsmøte 2016, ble det vedtatt at det skal velges 5 medlemmer til styret. Det ble bestemt at det også skal være en nestleder, som vi mangler i dag.

Vi har hatt årsmøte, 2 styremøter og 4 medlemsmøter i løpet av siste år.

På årsmøtet i Møre og Romsdal Bygdekvinnelag 100 års-jubileum, i Ålesund, deltok Tora Meisingset og Anne Merethe Strand. Vår leder deltok som leder av fylkeslaget.

Samrådingsmøte ble avholdt i Eidsbygda i slutten av september, men de som ble valgt til utsendinger kunne ikke delta. Ingunn representerte både som leder i Meisingset BKL og nestleder i Møre og Romsdal BKL.

Meisingset Bygdekvinnelag har også i 2017 hatt et aktivt år.
Laget har bidratt både økonomisk og med dugnad, til det beste for bygda vår:

Vi har bidratt med kr 30.000,- til utskifting av vinduer på bedehuset.

Vi har gitt 2 lekeapparater totalt kr 12.728,- til barnehagen, og i tillegg har vi gitt et pengebeløp på kr 10.000,- til innkjøp av ytterligere leker til barnehagen, da det har vært kronerulling i bygda for å hjelpe barnehagen med flere lekeapparater.

I tillegg har vi støttet fotball-jenter 13 fra Tingvoll med kr 2000,- så de kunne reise på Norway-Cup.

Kaffe- og rømmegrøtsalget på Åkerfallskonserten ga et overskudd på ca kr. 4000,- som vi overførte til «Folkescenå». Dette blir satt på konto til neste års konsert.

I tillegg til lagsarbeidet har Bygdekvinnelaget hatt aktiviteter av mange slag:

 • Julemiddag for «balldamene» på Tingvoll Fjordhotell.
 • Julelunsj for elever, barnehagebarn og ansatte ved Meisingset Oppvekstsenter.
 • Påskelunsj for elever, barnehagebarn og ansatte ved Meisingset Oppvekstsenter.
 • Vårt bidrag i Kulturvekkå 2017 ble en stor suksess. Dåpskjoleutstilling med underholdning og bevertning. Medlemmer av bygdekvinnelaget la ned stort arbeid med både utstilling og bevertning.  Det ble levert ca 70 dåpskjoler til utstillinga.
 • «Handle lokalt», «Matkroken». Her slo vi sammen «Grønnsaksdagen og «Handle lokalt» og laga poser med grønnsaker m/oppskrift på grønnsaks-suppe til alle som ønsket dette. Varene ble bestilt hos Matkroken og regningen er sendt til NBK. Ordføreren stod for åpningen, og Solveig Bergslid og Kyrre Slind underholdt med sang og musikk, mens Leif Røkkum og Kristin Sættem stilte som vikinger til barna.
 • Yngre medlemmer av laget har arrangert strikkekafè på grendahuset første torsdag etter balldag.
 • Den 4. og siste «Bygda i bevegelse» - turen hadde vi dagen etter årsmøtet i 2016. Barnehagebarna og de ansatte der setter stor pris på disse turene til Gapahuken og vi har fortsatt med dette også i 2017.
 • «Bokslepp» i Grendahuset i november der diktboka «HÆM» til Solveig Bergslid ble lansert. Det var fullt hus og kakebordet ble godt besøkt. Solveig signerte boka si og hadde musikalske innslag.
 • Strikkekafeen på Asylmottaket ble tatt opp igjen våren 2017 med 5 kvelder.
 • På Åkerfallskonserten i juni, solgte bygdekvinnelaget kaffe/kaker og rømmegrøt, og netto salg ble ca kr. 4000,-. Styret bestemte at overskuddet skulle gå til neste års konsert, og står på konto til «Folkescenå»
 • Kirkekaffe i juni hos familien Grutle. Tora, Anne Lise og Ingunn stod for kakene og grøten.
 • «Epledagen» i Øko-uka var Meisingset BKL representert av Tora, Anne Lise D. og Ingunn. De hadde laga eplekaker, tilslørte «bygdekvinner», eplesmør og eplemos. Gunnvor leverte også eplekake.

I løpet av vår/høst har vi arrangert 9 «balldager», 6 før sommeren, 3 etter. Balldagen til Tingvoll pensjonistforening ble 14. juni 2017.

«Balldagene» har også i år vært den viktigste inntektskilden for laget vårt.
Denne inntekten gjør det mulig å støtte tiltak til det beste for bygda vår. I løpet av året har vi fått flere nye medhjelpere, noe vi setter stor pris på. Uten hjelp fra alle damene, medlemmer eller ikke, ville det nok blitt vanskelig å gjennomføre «balldagene». Tusen takk til alle gode hjelpere!

I løpet av 2017 har Meisingset Bygdekvinnelag støttet følgende tiltak:

 • Meisingset bedehus: kr 30.000,-
 • Barnehagen MOS: kr. 22.728,-
 • Fotball jenter 13 Tingvoll: kr. 2000,-
 • Meisingset Grendahus kr. 30.000,-
 • Åkerfallet v/Hanne Dahlen kr. 600,-
 • «Folkescenå» (Åkerfallskonerten) kr. 4000,-
 • Kirkens SOS kr. 1000,-

På medlemsmøtet 4. april 2017, ble det bestemt at Mølsgrøt skulle være vårt bidrag til Tradisjonsmatjakten som NBK arrangerer i 2017. Fristen var 1. oktober og Turid har sendt inn oppskriften til NBK.

Anne M. Strand – sekretær                                                        Ingunn Talgø – leder

Bli medlem