Hopp til hovedinnhold

Sirdal bygdekvinnelag

Kvardagshelt

NY frist!: Årets kvardagshelt 2023

Har DU forslag til ein kandidat til kvardagshelten i 2023?

NY frist 17. oktober!

I fjor vart prisen delt ut for første gong, og då var det Kate og Steinar Tjomlid som vart verdige vinnarar. I år vert prisen delt ut på årsmøtet 24. oktober.

Kriteria finn du under, og forslag med grunngjeving kan leverast innan 17. oktober til styret; Gro Nilsen, Frøydis Kvinen, Åsne Lilledrange, Anne Grethe Nerheim Ådneram, Siri Fidjeland, Monica Ovedal eller Tone Østtveit Kvinen.

En hverdagshelt er en alminnelig, hverdagslig person som (i det stille) utfører en (enkeltstående) heltedåd. En person som tappert og selvoppofrende utfører og utholder hverdagslige gjøremål.

Privatperson 

- som gir av sin kunnskap, omsorg, forståelse, trøst

- som har stå på-vilje, engasjert, og som gjør ting med tanke på andre og ikke seg selv

- som uselvisk hjelper andre uten egen vinning, en enkeltperson som er positiv og tilstede for andre

- som bidrar positivt i lokalsamfunnet, og kan være personer som har flere roller, som f.eks. kombinerer politikerverv og frivillig verv

- som beriker sine medmennesker ved å gi av seg selv, f.eks. tid, omsorg, kunnskap

- med brennende engasjement for samfunnet, politikk, miljø osb.

- som "jobber i det stille" uten tanke på markedsføring av seg selv og sine handlinger