Hopp til hovedinnhold

Sirdal bygdekvinnelag

Kontingent

Sak vidare til landsmøtet NBK 2024

Sirdal bygdekvinnelag fikk stor støtte av andre lokallag i Rogaland angående vår sak om medlemskontingent til årsmøtet.

Verdiskaping skjer i nærmiljøet med aktive og engasjerte lokallag. Det er vi som er grunnstammen til Norges Bygdekvinnelag, og det er derfor ikke rett at NBK skal beholde all medlemskontingent sentralt uten å betale noe tilbake til lokallagene.

Dette er saka:

Til Rogaland Bygdekvinnelag v/Åse Berit Fidjeland

SAK TIL ÅRSMØTE – medlemskontingent

Dette er en sak som har vært drøftet tidligere i vårt lokallag, og muligens også på fylkesnivå. Likevel mener vi at den bør vurderes på nytt og gjerne løftes opp til årsmøte sentralt. Vi finner det meget urimelig at Lokallaget ikke skal få noe av medlemskontingenter som våre medlemmer betaler til NBK. Vi er usikre på om noe blir refundert til Fylkeslaget og ber om et svar på det.

Sirdal Bygdekvinnelag har vært meget aktive de siste årene og har drevet sine aktiviteter på egen hånd med lokale samarbeidspartnere. Dette har gitt oss en stor gevinst med 100% økning av medlemsmassen bare det siste året. Dette er gledelig for vår organisasjon og NBK ønsker aktive lokallag. Når all medlemskontingent går til sentral-leddet og ingen ting til lokallaget må man reagere. Våre aktiviteter er ikke initiert gjennom NBK sentralt og vi har derfor ikke søkt om noen form for prosjektmidler.

Vi er kjent med at andre sammenlignbare organisasjoner refunderer noe av medlemskontingenten tilbake til lokallaget. Dette gjør også Bondelaget, og ulike idrettsorganisasjoner.

Vi ber om at denne saken tas opp på årsmøte.

Med vennlig hilsen styret i Sirdal Bygdekvinnelag v/leder Tone Østtveit Kvinen

21.11.2023

Nå skal saken opp til landsmøtet i Ålesund i juni, og vi venter spent på resultatet.