Avgått leder Siri Bruem
Avgått leder Siri Bruem

Årsmøtet 2017

Sparbu Bygdekvinnelag arrangerte årsmøte 25.10.17 hos Anne Irene Myhr. 15 medlemmer møtte.

Siri Bruem ønsket ikke gjenvalg som leder, og Anne Irene Myhr ble valgt som ny. Nytt styremedlem er Marthe Høgden Kvitvang. For øvrige valg se vedlegg.

                                                           

Vi startet med kveldens innleder, Vigdis Hjulstad Belbo fra HUNT4 som holdt en interessant orientering rundt helseundersøkelsen som nå er i gang i fylket. De tidligere Hunt undersøkelsene har en verdensomspennende interesse og blir omtalt som juvelen når det gjelder kartlegging av folks helse gjennom 30 år. Vi MÅ oppfordre våre sambygdinger til å stille opp. Om vi ønsker det kan hver enkelt finne resultater fra sin undersøkelse under https://helsenorge.no. Undersøkelsen i Steinkjer vil være i Rønninggården fra februar til 22. juni 2018. MØT OPP ! Hunt 1, 2 og 3 har gitt helsenorge viktig informasjon og har vært til stor nytte.     

  

Bli medlem