Anders Tyvand

Tønsberg kommune - der barn ler.

Vår kommune Re slo seg sammen med Tønsberg 01.01.2020. Da var det første vi ville vite: "Hvorfor denne visjonen"? Er det bare barn som skal ivaretas?

18 bygdekvinner/menn hadde møtt fram for å høre å ha en hyggelig kveld sammen. 

Først refererte leder Jorunn Kjærnes en del saker og post, invitasjoner osv . Deretter fikk kommunikasjonsrådgiver Anders Tyvand fra Tønsberg kommune ordet. 

Det var mange som hadde deltatt for å komme fram til denne visjonen. Både ansatte, politikere og kommunens innbyggere (til et åpent møte). Prosjektet strandet på å ha en visjon som uttrykte et mål å strekke seg mot. Alle barn skal ha det bra - det er visjonens tydlige mål. Så når en skal velge strategi eller hvordan ting skal gjøres, er det om det til slutt gagner barn som er det avgjørende. Verdier en kom fram til: Samarbeid, nytenking, raushet, inkludering, børekraftig, trygg.  En drøm for det nye Tønsberg. Klimanøytral, eldre skal få det de trenger og barn gode liv og skole. 

Hva skal til for å få til dette?
- Gode tjenester innen oppvekst og læring, - inntekt og jobb, - trygge familier, - rammebetingelser for næringslivet, - gode vilkår for frivillighet (det er 500 lag/foreninger i kommunen), - trygge veier (skolevei), - en bærekraftig miljø- og klimapolitikk, - god omsorgstjeneste. Et samfunn/en kommune som er brafor barna er et samfunn som er bra for alle!

Men - Tønsberg har en meget stram økonomi og det vil bli en tøff omstillingsprosess. Det kommer mindre penger til kommunene. Det er altså bestemt at i Tønsberg skal barneperspektivet legges til grunn. Så får alle gjøre så godt de kan og det er viktig at vi alle kommer med innspill til denne omstillingsprosessen. Politikerne er i gang med å danne grunnlag for kommuneplanen. De skal finne veien videre. Kommunen skal utvikles helhetlig vha en kommunal planstrategi. Arbeidet ledes av kommunalsjef Geir Viksand og forslag legges ut til høring våren 2020 og skal vedtas september 2020. Alle - også du og vi - kan komme med innspill om hva som er viktig å få med i planarbeidet.

Det var en del spørsmål og kommentarer i etterkant. Og det ble presisert at Re ikke ville hatt det bedre alene...... Vi takket for bakgrunn og tanker med vår matbok. Så må vi alle gå for godt samarbeid!

Deretter var det kaffe og utlodning. Det ble minnet om neste møte 31.03. Da kommer "veivokter" Anton Slurebakken alias Kåre Holtung (som denne dagen var "sandfast" på Tenerife).
Vertinnene ble takket og vi sang bursdagssangen for Ingegjerd Backe som fylte år i dag!!!

Møte
Bli medlem