Hopp til hovedinnhold

Vang Bygdekvinnelag i Hedmark

Helen T. Aalstad og Kirsten Hveberg

To damer, Helen T. Alstad og Kirsten Hveberg, som har gjort en fantastisk innsats for Vang Bygdekvinnelag.

Årsmøte i Vang Bygdekvinnelag

Årsmøte i Vang Bygdekvinnelag ble avholdt den 1. november.

Årsmøte i Vang Bygdekvinnelag ble avholdt i gamlebygningen på Kåtorp 1.november, med 19 stemmeberettigede tilstede. Leder Helen T. Aalstad åpnet møte med å ønske alle velkommen og da spesielt til 2 av våre 5 nye medlemmer! Hun ledet oss gjennom årsmøtesakene og leste årsberetning, før kasserer Marianne Gjerstad gjennomgikk regnskap og budsjett. Det har vært god aktivitet gjennom året og regnskapet viste et bitte lite overskudd. Marianne Woxen Opsahl fra valgkomiteen foretok valget. Etter Årsmøte har Vang Bygdekvinnelag følgende styresammensetning:
Anne Rustad-Leder
Marianne Gjerstad - kasserer
Kristin J. Dobloug - styremedlem
Helene Kartomten - styremedlem
Randi H. Gabrielsen - styremedlem

To av damene som gikk ut av styret, Helen T. Aalstad og Kirsten Hveberg ble takket for sin fantastiske innsats for laget gjennom mange år, med blomster og HBK-forkle. Gerd Kojedahl vil få sin takk i etterkant av møtet.
Vi benyttet anledningen til å gå til Karen Skjeseth med blomster. Hun var leder i laget fra 1964-1966 og har nettopp fylt 100 år!!
Det ble servert potetsuppe, kaffe og kringle før Randi Rabstad, ergoterapeut i Hamar kommune, fortalte om sitt virke og hvilke muligheter det er for ulike hjelpemidler dersom en skulle få behov for det. Kvelden ble avsluttet med loddsalg, og vel hjem fra nyvalgt leder, Anne Rustad.