Valgnemnda har innstilt Barbara de Haan som ny leder i Norges Bygdekvinnelag. Foto: Vibeke Glosli.
Valgnemnda har innstilt Barbara de Haan som ny leder i Norges Bygdekvinnelag. Foto: Vibeke Glosli.

Barbara de Haan er innstilt som ny leder i Norges Bygdekvinnelag

Her er valgnemndas innstilling til nytt styre i Norges Bygdekvinnelag.

Dagens leder, Ellen Krageberg, har varslet at hun ikke tar gjenvalg etter fire år ved roret. Valgnemnda har innstilt Barbara de Haan (46) som ny leder i Norges Bygdekvinnelag for de neste to årene.

Prosjektleder for flytting av Munchmuseet

Ønsket om å bli nærmere kjent med Norge, gjorde at Barbara de Haan flyttet nordover fra sitt fødeland Nederland, i 1998. Hun hadde da studert  museologi og papirkonservering. Ung og full av pågangasmot startet Barbara konsulentfirma innen samlingsforvaltning, der hun jobbet med næringsutvikling og mikrokredittordninger for kvinner. Her i Norge har hun senere jobbet i to kommuner som kultursjef, har vært kulturhusleder i Asker og seksjonsleder ved Nasjonalmuseet. For tiden er Barbara prosjektleder for flytting av Munchmuseet fra Tøyen til Bjørvika.

I 2003 flyttet Barbara til Sande i Vestfold. Hun beskriver familien, med samboeren og datteren Anne på 13, som en utpreget friluftsfamilie. 

- Vi padler, går turer, jakter, sanker bær og sopp, brygger øl, lager pølser og mye mer. Og vi jentene er glade i å besøke utstillinger og delta i kreative workshops, forteller hun.

Møtte bygdekvinnelaget gjennom trivselsbygda

Barbara de Haan har erfaring fra flere ledd i Norges Bygdekvinnelag.

Som styremedlem og styreleder i Sande Bygdekvinnelag har hun fått viktig organisasjonserfaring. Barbara har også vært prosjektleder i bygdekvinnelagets prosjekt «Trivselsbygda».

- Gjennom «Trivselsbygda» fikk jeg anledning til å besøke og kurse mange fylkes- og lokallag. En kan ikke la være å bli ekstremt glad i og stolt over kvinnefelleskapet i organisasjonen, forklarer Barbara.

- Organisasjonen vår har en stemme og en brukerkraft som kan og bør anvendes for de saker som våre medlemmer brenner for og som bidrar til et mer bærekraftig samfunn. Våre lokallag, fylkeslag og hovedorganisasjon er viktige samfunnsaktører som blir tatt på alvor av politikere og offentlig ansatte i kommuner, fylker og på nasjonalt nivå.

En tradisjonsbærer

Barbara de Haan oppfatter bygdekvinnelaget som en tradisjonsbærer og et viktig møtested for aktive kvinner.

- Norges Bygdekvinnelag er en tradisjonsbærer for blant annet norsk matkultur og norske vekster. I tillegg er vi et viktig møtested for mange kvinner i landet, både for medlemmer og ikke-medlemmer. Med videreføring av hovedprosjektene «Tradisjonsmatskolen» og «KvinnerUT» når vi ut til mange med vår kunnskap og felleskap, sier hun. 

Fortsatt fokus på organisasjonsutvikling og delingskultur, mener Barbara er viktig for å styrke organisasjonen.

- Lokallagene og fylkeslagene er grunnmuren i vår organisasjon og vi kan i enda større grad tilrettelegge for strukturert erfaringsdeling. Solide verktøy som nettsiden, organisasjonsskolen og medlemsbladet er jo allerede på plass, sier hun.  

- Videre bør vi holde øye med befolkningens fremtidige betraktninger rundt medlemskap og frivillig arbeid. Vi må forsøke å være relevante og interessante for kvinner i alle aldersgrupper. Tiltak som halv kontingent for kvinner under 30 år er glimrende. Sånne forslag trenger vi flere av.

Barbara er ydmyk og glad over tilliten valgnemnda har vist henne.

- Jeg håper og tror at jeg med bakgrunn i min yrkes- og organisasjonserfaring og min entusiasme for organisasjonen kan bety noe positivt for Norges Bygdekvinnelag. Jeg ser frem til å ta fatt på oppgavene sammen med resten av styret og administrasjonen dersom jeg blir valgt på årsmøtet, sier Barbara de Haan.

Sammensetting av styret

Valgnemnda i Norges Bygdekvinnelag formidler at de har forsøkt å sette sammen et styre av dyktige damer som har hjerter som banker for Norges Bygdekvinnelag. Det har vært et stort engasjement blant organisasjonens medlemmer og valgnemnda vil rette en takk til alle lokallag og fylkeslag som har sendt inn aktuelle navn til styreverv i Norges Bygdekvinnelag.

- Takket være dere har vi hatt mange kandidater å velge mellom, alle med lyst til å være med å styre organisasjonen. Dette ser vi på som et sunnhetstegn, sier Torunn Aurstad, leder av valgnemnda.

Valgnemnda har lagt vekt på å sette sammen et styre med de kvalifikasjoner og erfaringer som de mener Norges Bygdekvinnelag trenger framover.

- Vi har tatt hensyn til at alle soner skal være representert, men mindre hensyn til fylker innenfor sonene, forklarer valgnemndas leder.

En enstemmig valgnemnd mener disse dyktige kvinnene til sammen vil bli et styre som kan ta tak i utfordringene og videreutvikle Norges Bygdekvinnelag.

 

VALGKOMITEENS INNSTILLING TIL STYRET 2020 til 2022

Leder:

Barbara Ida de Haan (46 år) fra Vestfold

Foto: Vibeke Glosli

Her kan du lese presentasjon av Barbara de Haan og hva hun ønsker å bidra med inn i styret. 

 

Nestleder:

Jorun Henriksen (66 år) fra Akershus

Foto: Anne M. Steine

Her kan du lese presentasjonen av Jorun Henriksen og hva hun ønsker å bidra med inn i styret.

 

Styremedlem:

Grethe Brundtland (72 år) fra Hordaland

Foto: Ina-Kristin Tvete

Her kan du lese presentasjonen av Grethe Brundtland og hva hun ønsker å bidra med inn i styret.

 

Styremedlem:

Inger Amb (54 år) fra Hedmark

Fra KvinnerUT-prosjektet. Foto: Helle Cecilie Berger

Her kan du lese presentasjon av Inger Amb og hva hun ønsker å bidra med inn i styret.

 

Styremedlem:

Marit Green Tymczuk (45 år) fra Vestfold

Foto: Anne M. Steine

Her kan du lese presentasjon av Marit Green Tymczuk og hva hun ønsker å bidra med inn i styret.

 

Styremedlem:

Kristin Green Johnsen (43 år) fra Nordland

Foto: Carpe Momento Foto

Her kan du lese presentasjon av Kristin Green Johnsen og hva hun ønsker å bidra med inn i styret.

 

Styremedlem:

Randi Marie Vallestand Rambjørg (57 år) fra Sogn og Fjordane

Foto: Helle Cecilie Berger

Her kan du lese presentasjonen av Randi Marie Vallestrand Rambjørg og hva hun ønsker å bidra med inn i styret.

 

1.vara:

Monika Frisvold Vågan (55 år) fra Møre og Romsdal

Foto: Helle Cecilie Berger

Her kan du lese presentasjon av Monika Frisvold Vågan og hva hun ønsker å bidra med inn i styret.

 

2.vara:

Kari Frank (50) fra Akershus

Foto: Helle Cecilie Berger

Her kan du lese presentasjon av Kari Frank og hva hun ønsker å bidra med inn i styret.

 

3.vara:

Elin Bjørnstad (41 år) fra Nord-Trøndelag

Foto: Helle Cecilie Berger

Her kan du lese presentasjon av Elin Bjørnstad og hva hun ønsker å bidra med inn i styret.

 

 

Kontakt valgnemnda

For mer informasjon, kontakt:

Torunn Aurstad, leder valgnemnda - tlf.  970 66 794

Valgnemnda i Norges Bygdekvinnelag. Fra v. Marit Gorseth, leder Torunn Kvarme Aurstad og Siri Bruem. Nestleder Gunvor Friisvold var ikke tilstede da bildet ble tatt. Foto: Helle Cecilie Berger.

Bli medlem