Hopp til hovedinnhold

Telemark Bygdekvinnelag

Styret i Telemark Bygdekvinnelag

Styret i TBK ble valgt på fylkesårsmøte for perioden 2020 - 2021.

Kontaktinformasjon

Leder: Anne Mette Borgersen Bøe

Materialforvalter, all handel og utlån av utstyr. Bondelaget sin representant.

Adresse: Skiensvegen 750. 3830 Ulefoss

Telefon: 99017615               E-post: telemark.bygdekvinnelag@gmail.com

E-post Telemark Bygdekvinnelag:  telemark.bygdekvinnelag@gmail.com

 

Nestleder: Laila Glittenberg Moen

Studieleiar og kursansvarleg

Adresse: Tåråfjellvegen 148.  3677 Notodden 

Telefon:  91834903             E-post: laila@glittenberg.no 

 

Sekretær: Gunlaug Bergstøl Kiland

Adresse:  Fyresdalsvegen 5066, 3870 Fyresdal

Telefon: 99432748              E-post: tbk.sekreter@gmail.com

 

Styremedlem: Silje Hegnastykke

Heimsideansvarleg

Adresse: Juvlandsvegen 66. 3864 Rauland

Telefon: 97587473               E-post:  hegnastykketsilje@gmail.com

 

Styremedlem: Silje Marie Søreide Thommesen

Adresse: Høydalsvegen 647, 3739 Skien

Telefon: 41461711             

 E-postsiljemaria89@hotmail.com

Bygdeungdomslaget: Helene Flo Kjennerud

E-post: kasserer.vbk@gmail.com 

Dyrsku'n: Leder og styre 

Landbruksselskapet: Ellen Magrete Gran

Vararepresentantar til styret

1. vara: Oddrunn Ynnesdal

Adresse: Høydalsvegen 460, 3739 Skien

Telefon: 95994153 .          E-post: oddi@hotmail.com

 

2. vara: Gudrun Bø

Adresse: Saulandsvegen 1076, 3692 Sauland

Telefon: 41807406         E-post: gudrun.boe@hotmail.no

 

3. vara: Grethe Garstad

Adresse:  Bjerkesethveien 101, 3967 Stathelle

Telefon: 91862629           E-post: 

 

4. vara: Jane Salte Hjelseth

Adresse: Hjelsethvn. 135, 3830 Ulefoss

Telefon: 95088012         E-post: jane-hjelseth@hotmail.com

E-post Telemark Bygdekvinnelag:  Leder: A Mette Bøe E-post: telemark.bygdekvinnelag@gmail.com
Sekretær: Gunlaug Bergstøl Kiland E-post: tbk.sekreter@gmail.com