det gamle flagget til topps!
det gamle flagget til topps!

Dagali BK - 70 år

23.januar 1949 ble Dagali Bondekvinnelag stifta med 30 medlemmer!!!

23. januar 2019 hadde Dagali Bygdekvinnelag 8 medlemmer.

Det var møte 23.januar med en enkel markering.Det ble et tilbakeblikk på aktiviteter opp gjennom årene.  Vi ønsker å markere det runde tallet med  en tur til våren.

Vi fikk den beste jubileumsgava - et nytt medlem sto på trappa, og nå er vi 9!

Bli medlem