Hopp til hovedinnhold

Heddal Bygdekvinnelag

Årsplan 2022


Møter og aktiviteter i Heddal bygdekvinnelag vår/høst 2022

17. februar     Tema: Verdensarven  Ansvarleg: Seljord  Stad: Vidar

 

12. mars        Årsmøte TBK i Rauland

24. mars      Tema: Spenstige Bygdekvinner v/Silje Brokke 

                    Ansvarleg: Yli                                    Stad: Vidar                                        

                                                                          

25. -26. mars Tema: Bygdekvinner på lading         Stad:Langesund

28. april         Omvisning Sauland Skule   Ansvarleg: Nordbygda

21. mai         Sommartur v/turkomitéen

Juni/juli        GOD SOMMAR! Det spirer og gror i Grønsakåkeren hos Laila.

06. august    Bluesfrokost Ansvarleg: Styret.      Stad: Notodden torg

21. august   Open Gard. Ansvarleg: Komitén.     Stad: NeTubås

25. august  Anne Bamle stugo Ansvarleg: Rygi  Stad: Bygdetunet

09.-11.september   Dyrsku'n Seljord v/TBK

22. september Omvisning Yli barnehage. Ansvarleg krets: Strand  Stad: Yli

25. september Høsttakkefest Ansvarleg Rygi og Seljord  Stad: Heddal kyrkjetun

16. oktober Verdens Matvaredag, Ansvarleg: Styret

27. oktober Årsmøte Ansvarleg: Seljord                                        Stad: Vidar

24. november Ansvarleg krets: Yli

08. desember Adventsfest Ansvarleg: Nordbygda/Yli                             Stad: Kafé Olea

Ver merksam på at alle møta vanlegvis tar til kl. 18.30. Følg gjerne med på annonsering i Telen.

Det kan skje endringar i programmet vårt.

Faste aktivitetar:

Gangelaget kvar mandag. Veving på vevstugo tirsdagar. Bingo på Haugmotun. Felles grønsakåker,

3 leseringar. Meld frå til styret eller grendekvinne dersom du vil vere med på nokon av dei faste aktivitetane.