Hanna Marie Hillestad 80 år

Vi gratulerer!

Hanna-Marie Hillstad fylte 80 år torsdag 26. februar. Hanna-Marie har alltid vært et engasjert menneske, og Norges Bygdekvinnelag er en av organisasjonene som har nydt godt av hennes engasjement.
Hun har vært lokallagsleder i Hillestad, vært fylkesleder i Vestfold, (noe hennes mor også var), og hun har vært nestleder i Norges Bondekvinnelag.
Det var svært hyggelig for leder i Bygdekvinnelaget, Kathrine Kleveland, som er nabo med Hanna-Marie, og har blitt inspirert av Hanna-Marie i mange år, å besøke æresmedlem og jubilant på dagen. 

På spørsmål om hva hun husker best fra tiden som styremedlem og nestleder i Norges Bondekvinnalg svarer Hanna-Marie:

   -Det er to ting jeg tenker på. For det første besøkene rundt i fylkeslagene. jeg hadde ansvar for Møre- og Romsdal og Finmark, og ser med glede tilbake på disse turene. Veldig hyggelig bl.a. å besøke Finmark, sier Hanna-Marie.

Det andre var kampen vi kjempet for like rettigheter for den yrkesaktive bondekvinnen. Det var ingen selvfølge for damene å bli med i faglagene.
Berthe Haga og jeg jobbet sammen her, og dette var en hard kamp!

Ellers har Hanna-Marie Hillestad vært svært engasjert i internasjonalt arbeid via Bygdekvinnelaget. Hun har sittet i styret i FOKUS. Dessuten har hun to ganger vært FN-ambassadør på vegne av Norges Bygdekvinnelag.

 

 

Hanna-Marie Hillestad har vært aktiv bonde, hun og mannen drev i mange år to gårder.

Bli medlem