Åse Kristine Guthus leser en tankevekkende historie. prest er Jan Stellef Rønningen
Margunn Einarsen koser seg med kirkekaffen og kaker

Høsttakkefest i Hillestad

Tradisjonen tro pyntet bygdekvinnene kirken til årets høsttakkefest

Mange lokallag i Vestfold er med på å pynte i kirkene våre til høsttakkefest på denne tiden. Mange av lagene har også tradisjon for å stelle til kirkekaffe.
Dette bildet er utsnitt fra pyntingen i Hillestad kirke der leder Torunn Bjørge Solberg og Åse Kristine Guthus fra styret, hadde pyntet med frukt, bær og grønnsaker søndag 14. oktober! Det var riktig delikat og fint.
Åse Kristine Guthus leste også en tankevekkende historie i begynnelsen av gudstjenesten. Den rikeste mannen i bygda, var kanskje ikke han som hadde mest penger, kanskje rikdom kan være noe annet?

 

 

Bli medlem