Om Kinsarvik Bygdekvinnelag

Kinsarvik bygdekvinnelag vart skipa i 1948 og har i dag 34 medlemmer. Fast møtedag er 2. måndagen i månaden. Møtestad vekslar mellom  Borstova og  Fjordahallen.

Styret er samansett slik:

Helene Olsen, leiar
adr.: Husevegen 10, Bråvoll, 5780 Kinsarvik,  e-post: holsen@kinsarvik.net
​Gunn-Berit Beck, nestleiar
Jorunn Nornes Opedal, skrivar, e-post: jorunn@kinsarvik.net
​Gudbjørg Grønsdal, kasserar og nettsideansvarleg, e-post: gudbj-gr@online.no
Margareth Moberg, studieleiar,  e-post: marenhus1@gmail.com

 

Bli medlem