Hopp til hovedinnhold

Nykirke Bygdekvinnelag

Årsmøte


Årsmøtet er vel gjennomført og styret i stor grad gjenvalgt

Tid og sted: 19.10.2015 på Nykirke Bygdehus

Tilstede på årsmøtet var 10 stemmeberettigede medlemmer.
Årsmøtet ble gjennomført i.h.h.t. vedtektene, med skriftlig avstemming på leder og styremedlemmer.
Etter at den formelle delen av årsmøtet var gjennomført konstituerte styret seg slik:
Leder Bente Aas-Haug
​Nestleder Astrid Eleonore Moen Ouff
Kasserer Annlaug Sundby Fjeld
​Sekretær Helen S. Rasten
​Styremedlem Ragnhild Lian
1.varamedlem Randi Flåten
2.varamedlem Anne S. Kjær Moskvil
3.varamedlem Lisbeth Strømstad
​Bente Aas-Haug viste bilder og fortalte fra turen som Norges Bygdekvinnelag hadde til Mosambik. Bygdekvinnelaget og Norges Vel samarbeider om et prosjekt for dyrking av cashewnøtter, med en totalramme på 4 mill.kr. Fine bilder og interessant å høre om det som skjer i dette prosjektet.
Leder tok opp følgende saker:
 Vi trenger «vertinner» for møtene som holdes på Bygdehuset, jobben består i å sørge for kake og kafe til møtene. Til neste medlemsmøte 30.11.15. er Solveig Fossaas og Marie Skovly vertinner.
 Leder bestiller flere «Mosambik» gavekort.
 Spørsmålet om vi skal arrangere «skolefrokost» 2 ganger i året, høst/vår, ble luftet. Leder tar kontakt med Fagerheim skole for å høre deres syn i saken.
Så var det tid for utlodningen, den innbrakte kr.800,-, som vi overfører til Mosambik prosjektet, Norges Bygdekvinnelag.
Bente Aas-Haug takket for møtet og ønsket alle vel hjem.