Styret

Leder : Gro Rundbråten                  

Nestleder: Tonje Rundbråten          

Sekretær: Anne Hilde G. Fure       

Kasserer: Lise Rykkje                     

Styremedlem: Mette Aurelius         

Studieleder: Sidsel Haug                

Valgkomite: Trine Lise G. Berg og Kine Backe.

Bli medlem