Hopp til hovedinnhold

Ringsaker Bygdekvinnelag

Moelv - den lille byen med det store hjertet


Moelv - den lille byen med det store hjertet - trygt, godt og billig!!


Byen er som et nav i innlandet og - et midtpunkt i fylket.


Vi må ta tak og framsnakke byen i hjertet vårt. Her skal bli mer enn bare sjukehus. Vi tar utfordringen fra Arthur Buchart vi!!

«Det skal bo folk i husan» – synger Kari Bremnes – det var introduksjonen til Arthur Buchart som så på Moelv som navet i Innlandet – et midtpunkt i det nye fylket. Byen er vokst fram fra Moelv Industrier som blomstret opp av Johs Magelis initiativ og var godt forspent med annen næring i tilknytning til industrivirksomhet.

Hva nå da Moelv – hvem trer tydelig fram og framsnakker stedet med det store hjertet – skal vi fortsatt bo her? Svaret er et rungende ja, men trivsel er alfa omega. Her skal det bygger sjukehus, boliger, kjøpesenter og kanskje huser byen 10.000 innbyggere om ikke mange år. I byen som har tomter, natur, Mjøsa, kommunikasjon, handel, utdanning og ikke minst fjellet – hva er det vi venter på? 

Når vi bygger opp virksomhet i tilknytning til sjukehuset  trengs det kompetansearbeidsplasser – som f.eks innen data – kirurgi og bygg.  Buchart så for seg at Moelv ble byen med høyest utdanningsnivå og befolket av en kjøpesterk gruppe.  Forstedene vil være Hamar, Gjøvik og Lillehammer og vårt knutepunkt i forhold til transport vil gi oss mange fortrinn!

 

Her handler det om at vi vil, vi har trua på det og skal klare det!!

Moelv skal bli den lille byen med det store hjertet og dersom en låner ordtaket trygt, godt og billig da er vi på vei til noe stort!