17: mai

En annerles 17. Mai, men bygdekvinnelaget var på plasse med flagg for bekransning av graven til Eidsvoll representant Sibbern.

Bli medlem