God jord

Vi kan alle bidra til å endre verden med små steg. Å bestemme seg for en filosofi å arbeide etter ble viktig for Marna Ramsøy. Eier av Stene i Sparbu, bedre kjent som MyRusticGarden. 

Sommerturen ble i år lagt til nærområdet, nærmere bestemt eiendommen Stene ved Lysheim. Dette er Marna Ramsøy sin morsarv, 2 mål, som i dag er et interessant hageanlegg drevet frem med god jord. 

- Jeg har hatt mange runder med meg selv om hvordan jeg skal utvikle dette arealet, sier Marna. Etter at jeg bestemte meg for å gjøre alt naturlig, ta vare på det jeg kan gjenbruke, og satse på god jord, ja så kan jeg se at arealet endrer seg. Pallekassene er satt sammen av materiale fra husene som var her tidligere, og i hagegangene har jeg brukt teglstein fra det gamle fjøset. Gamle rustne redskaper har en viktig historie å fortelle, og brukes i mitt hageprosjekt. Nå som elementer i hagen, og så er det muskelkraft som gjør alt arbeidet. 

   Å lage god jord er interessant, forteller Marna. Stikkordene er jordforbedring, mikrobiologi, luftige strukturer, jevn fuktighet og å føre næringsstoffene tilbake til   naturen. Jeg bruker i dag avispapir, tang, kull, gammel krukkejord, hestskit, bokatsi, gras og ull fra sau. I tillegg bruker jeg også god kjøpt jord, og her er jeg nøye på kvaliteten. Det er viktig å prøve seg frem, og skaffe seg kunnskap underveis. Sparbu Bygdekvinnelag har nå en egen blomsterkasse hos Marna med både stauder og sommerblomster. På toppen ligger et godt lag med sauull for å holde på fuktigheten. For på Stene er det ikke innlagt vatn, og da må en tenke smart for å få et frodig hageanlegg. 

Sparbu Bygdekvinnelag ønsker Marna lykke til med videreutvikling av Stene og My Rustic Garden.

Bli medlem