foto: Utviklingsfondet.
foto: Utviklingsfondet.

Guatemalakveld

God informasjon om Guatemala. 

NBK sitt nye prosjektland er Guatemala, og de samarbeider med Utviklingsfondet. Det er et mål å samle inn 100000 kr på årsbasis. 
Stord bygdekvinnelag arrangerte Guatemalakveld 24.1.2019 i Fjellgardane Bygdahus. 
Stord har en vennskapskommune i Guatemala, som heter Comalapa. Fra vennskapskomitéen kom Gerd Fladby og Jan Morten Nesse. De viste film og bilder, og fortalte fra Guatemala. 
Det var interessant å høre hvordan det er der. Det ble servert gryterett med smak fra Guatemala, og gjestene fikk også kaffe og kake. Etter en god runde med loddbøkene kom det også inn noen kroner, både til Comalapakomitéen og NBK. 

Bli medlem