Marit-Anne Heimvik
Marit-Anne Heimvik, leder
Sissel Ingleid Bjelland,
Sissel Ingleid Bjelland, kasserer
Peggy Husevik Bærøy
Peggy Husevik Bærøy, styremedlem
Mariann Helseth
Mariann Helseth, nestleder
Guro Kristi Holmberg
Guro Kristi Holmberg, 1. vara

Styret i Stord Bygdekvinnelag

Styret i Stord Bygdekvinnelag 2019/2020

Leder: Marit-Anne Heimvik, mail: maritanne.heimvik@sklbb.no
Nestleder: Mariann Helseth, mail: nils.helseth@sklbb.no
Kasserer: Sissel Ingleid Bjelland,  mail: sissel.bjelland@icloud.no
Sekretær: Berit Bergsvåg, mail: berit.bergsvg@sklbb.no
Styremedlem: Hilde Domben, mail:hidomb@online.no
Studieleder: Peggy Husevik Bærøy, mail: peggy.baroy@outlook.com
1.vara: Guro Kristi Holmberg,  mail: guro.kh@live.com
 

Bli medlem