Rigmor Vikane
Rigmor Vikane, leder
Sissel Ingleid Bjelland,
Sissel Ingleid Bjelland, kasserer
Marit-Anne Heimvik
Marit-Anne Heimvik, sekretær
Peggy Husevik Bærøy
Peggy Husevik Bærøy, styremedlem
Mariann Helseth
Mariann Helseth, nestleder
Guro Kristi Holmberg
Guro Kristi Holmberg, 1. vara

Styret i Stord Bygdekvinnelag

Styret i Stord Bygdekvinnelag 2018/2019

Leder: Rigmor Vikane, tlf: 901 39 602, mail: rigmor.vikane@sklbb.no
Nestleder: Mariann Helseth, tlf: 934 10 577, mail: nils.helseth@sklbb.no
Kasserer: Sissel Ingleid Bjelland, tlf: 454 54 608, mail: sissel.bjelland@icloud.no
Sekretær: Marit-Anne Heimvik, tlf: 905 18 122, mail: maritanne.heimvik@sklbb.no
Styremedlem: Peggy Husevik Bærøy, tlf: 916 94 035, mail: peggy.baroy@outlook.com
1.vara: Guro Kristi Holmberg, tlf: 959 47 256, mail: guro.kh@live.com
 

21.

sep

Stord Bygdekvinnelag

23.

okt

Stord Bygdekvinnelag

13.

nov

Bli medlem