Bjørg Strømme
Bjørg Strømme, leder i Hordaland BKL
Kursdeltagere fra Fitjar og Stord
Lilliann Drønen, Britt Padøy, Sissel Bjelland og Elin Korneliussen

Organisasjonskurs

Nyttig og tankevekkende organisasjonskurs og nettsidekurs på Stend 21.1 2017. 
Fint å få nyttige tips til styrearbeidet.

Organisasjonsrådgiver Astrid Seime holdt kurs for Hordaland bygdekvinnelag. Hun orienterte om innholdet i vårens lokallagsutsending, Kvinner UT, Råvareaksjonen Ville Vekster, Tradisjonsoppskrifter og Inspirasjonsseminar i Bergen. Hun snakket også om møtekultur, ansvaret styret i laget har, og hvordan få til gode møter. Medlemsverving er også et viktig tema. 
Etter en god lunsj var det kurs i å lage hjemmeside. Helle Berger var entusiastisk og dyktig kursleder. 

Bli medlem